Praktisk info til AMU kurser

Praktisk info til AMU kurser

Deltagerbetaling
På alle kurser skal der betales et deltagergebyr, som afhænger af det aktuelle kursus. Gebyret skal være indbetalt inden kursusstart.

Indkvartering for beskæftigede
Har du brug for indkvartering under kurset, skal du selv sørge for det. Vi har Hermitage Skolehjem & Kursuscenter, hvor du kan bestille overnatning og forplejning. Kontakt Hermitage på tlf. 7512 6464.

Du kan få tilskud til indkvartering, hvis du er i målgruppen til Arbejdsmarkedsuddannelser og bor mere end 60 km fra kursusstedet. Tilskuddet udgør max kr. 500,- pr. døgn.

Vælger du at bo på Hermitage Skolehjem & Kursuscenter, overføres tilskuddet automatisk dertil. Bor du privat eller på et hotel, skal du udfylde et skema og sende det til Rescue Center Denmark senest 4 uger efter sidste kursusdag. Skemaet finder du her

Indkvartering for ledige
Ønsker du indkvartering, skal du kontakte dit lokale Jobcenter. Bestilling og betaling af forplejning og indkvartering håndterer Jobcenteret.

Kursusforplejning
Der er ingen forplejning på kurset, men du er meget velkommen til at benytte skolens kantine. Du kan også bestille fuld forplejning i kursistcaféen bestående af morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe for kr. 180 ekskl. moms pr. dag. Kontakt kursussekretariatet på tlf. 7913 4555 for bestilling af forplejning. Gemmeføres kurset på Hermitage Skolehjem & Kursuscenter, har du mulighed for at medbringe egen mad, hvis du ikke ønsker kursusforplejning.

Tilskud til løntab og transport
Er du i målgruppen til Arbejdsmarkedsuddannelser, og får du løn, mens du er på kursus, kan din virksomhed søge om løntabsgodtgørelse og transporttilskud. Virksomheden skal udfylde et digitalt ansøgningsskema på www.efteruddannelse.dk senest 4 uger efter sidste kursusdag.

I 2018 er løntabsgodtgørelsen på kr. 4.300,- pr. uge og transporttilskuddet er på kr. 0,97 pr. km efter de første 24 km. 

Kursusvarighed
I din kursusindkaldelse er kursusvarigheden anført i dage. En kursusdag er 7,4 arbejdstimer. Hvis du når målet med kurset før tid, kan du vælge at forlade kurset.

Du modtager dit AMU-bevis, hvis underviseren vurderer, at du har nået målet med kurset. Du skal dog være opmærksom på, at du vil blive registreret som fraværende, hvilket betyder, at virksomheden ikke får lønrefusion for den resterende kursustid.

Hvis kurset er et certifikatkursus, kan du kun få udleveret certifikatet, hvis du har været til stede i hele kursusperioden.

Afbud
Ved afbud skal du hurtigst muligt kontakte Rescue Center Denmark, tlf. 7913 4555. Hvis du er ledig, skal du også orientere din A-kasse/Jobcenter.

Melder du fra mindre end en uge før kursets første dag, skal din virksomhed betale følgende gebyr:

>> Kursusvarighed til og med 37 lektioner: Kr. 1.500,-

>> Kursusvarighed over 37 lektioner: Kr. 2.500,-

Hvis du udebliver fra et kursus opkræves et højere gebyr. Ved udeblivelse forstås, at du er tilmeldt, men ikke møder op på første kursusdag, og at vi ikke har mod-taget en skriftlig meddelelse om det.

>> Kursusvarighed til og med 37 lektioner: Kr. 2.500,-

>> Kursusvarighed over 37 lektioner: Kr. 3.500,-

Ovenstående beløb kan dog ikke overstige kursets tompladspris pr. kursist.

Dokumenterer din arbejdsgiver skriftligt, at udeblivelse eller framelding skyldes lovligt forfald eller erstatter din arbejdsgiver dig med en anden person, bortfalder betalingen. Lovligt forfald tolkes af skolens kursuschef og direktør.

Hvis der er bestilt indkvartering og/eller forplejning som en del af kurset, vil der blive opkrævet 100% af den samlede pris hvis indkvartering og/eller forplejning afbestilles senere end 2 dage før kursusstart.

Yderligere information
Rescue Center Denmark, tlf. 7913 4555

Mandag til torsdag kl. 08.00-15.30 og fredag kl. 08.00-13.45