Førstehjælp livreddende

Dette kursus giver dig viden og færdigheder, så du kan yde livreddende førstehjælp ved ulykker samt foretage genoplivning af en livløs person ved at give Hjerte-Lunge-Redning. Kurset følger Dansk Førstehjælpsråds anvisninger og svarer til modulerne: Hjerte-lunge-Redning samt Livreddende førstehjælp. Indhold:

  • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
  • Den livsvigtige ilt-transport
  • Livreddende førstehjælp til bevidstløse
  • Hjertemassage
  • Chok-forebyggelse
  • Nedsat eller standset vejrtrækning
  • Livstruende sygdomme

 

8 lektioner

 

Du får et kursusbevis godkendt af Dansk Førstehjælpsråd, hvis du har gennemført kurset med et tilfredsstillende resultat.

Hold information