Førstehjælp vedligeholdelse

Formålet med kurset er at vedligeholde deltagernes teoretiske kendskab og praktiske kunnen i førstehjælp, samt at orientere om eventuelle ændringer og fornyelser på førstehjælpsområdet.

Indhold:

  • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
  • Livreddende førstehjælp til bevidstløse
  • Hjertemassage
  • Chok-forebyggelse

 

 

Adgangskrav

Deltageren skal have gennemgået et førstehjælpskursus inden for de seneste 3 år.

 

Varighed: 4 lektioner

 

Du får vedligeholdelseskurset påført på dit oprindelige kursusbevis fra tidligere førstehjælpskursus.

Hold information