Befordring af bevægelseshæmmede

Du lærer om forskellige handicap, sygdom og aldring og du lærer at betjene den bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr og gennemføre en komfortabel personbefordring i køretøj. Du lærer at bruge en korrekt løfte- og bæreteknik og brug af trappemaskiner. Du lærer også om evakuering ved færdselsudheld samt kommunikation, der tager hensyn til forskellige sygdomme og handicap. Der er praktiske øvelser og teoretiske oplæg på kurset.

Fag til kurset:
Befordring af bevægelseshæmmede
Skolefagkode: 45266
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 610,00 kr.
Pris for ledige: 4734,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 4734,00 kr.

Målgruppe
Personer, der udfører handicap- og sygebefordring i privat, kommunalt og statsligt regi.

Formål:
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om forskellige handicap, sygdom og aldring, betjene den bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr, betjene køretøjers specielle udstyr, anvende korrekt løfte- og bæreteknik og gennemføre en komfortabel personbefordring i køretøj.

Indhold:
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om forskellige handicap, sygdom og aldring, betjene den bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr, betjene køretøjers specielle udstyr, anvende korrekt løfte- og bæreteknik og gennemføre en komfortabel personbefordring i køretøj. Arbejdet omfatter betjening af trappemaskiner, kommunikation med bevægelseshæmmede på en måde, som tager hensyn til deres specielle fysiske og psykiske situation. Endelig kan deltageren reagere hensigtsmæssigt i tilfælde af færdselsuheld/ulykke eller sygdom, foretage alarmering og evt. anvende almindeligt forekommende brandslukningsmateriel samt foretage evakuering fra køretøj.

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rescue Center Denmark, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 610,00 kr.
Pris for ledige 4734,00 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 4734,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:15-15:39
Beskrivelse Befordring af bevægelseshæmmede
Kontaktperson Dunja Jensen
Telefonnr 79 13 44 82
Email dje@eucvest.dk
Minimum antal deltagere 16
Maksimum antal deltagere 18
Status Kontakt skolen