Befordring af bevægelseshæmmede

Du lærer om forskellige handicap, sygdom og aldring og du lærer at betjene den bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr og gennemføre en komfortabel personbefordring i køretøj. Du lærer at bruge en korrekt løfte- og bæreteknik og brug af trappemaskiner. Du lærer også om evakuering ved færdselsudheld samt kommunikation, der tager hensyn til forskellige sygdomme og handicap. Der er praktiske øvelser og teoretiske oplæg på kurset.

Fag til kurset:
Befordring af bevægelseshæmmede
Skolefagkode: 45266
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 590,00 kr.
Pris for ledige: 4866,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 4866,00 kr.

Målgruppe
Personer, der udfører handicap- og sygebefordring i privat, kommunalt og statsligt regi.

Formål:
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om forskellige handicap, sygdom og aldring, betjene den bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr, betjene køretøjers specielle udstyr, anvende korrekt løfte- og bæreteknik og gennemføre en komfortabel personbefordring i køretøj.

Indhold:
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om forskellige handicap, sygdom og aldring, betjene den bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr, betjene køretøjers specielle udstyr, anvende korrekt løfte- og bæreteknik og gennemføre en komfortabel personbefordring i køretøj. Arbejdet omfatter betjening af trappemaskiner, kommunikation med bevægelseshæmmede på en måde, som tager hensyn til deres specielle fysiske og psykiske situation. Endelig kan deltageren reagere hensigtsmæssigt i tilfælde af færdselsuheld/ulykke eller sygdom, foretage alarmering og evt. anvende almindeligt forekommende brandslukningsmateriel samt foretage evakuering fra køretøj.

Certificering:
Denne uddannelse kan indgå i den lovpligtige efteruddannelse jf. Færdselsstyrelsens bestemmelser.
Færdselsstyrelsen stiller, jf. samme bestemmelser, krav om fuld tilstedeværelse på hele uddannelsen for opnåelse af chaufføruddannelsesbevis, og uddannelsen kan på baggrund af samme krav ikke afkortes.

For at opnå chaufføruddannelsesbevis, skal den samlede efteruddannelse være gennemført. Efteruddannelsen består af 3 moduler, modul 1 på 2 dage som er den obligatoriske del, modul 2 på 2 dage som er branchepakken og modul 3 på 1 dag (denne uddannelse) som er det valgfrie indhold (godkendt af Færdselsstyrelsen).

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rescue Center Denmark, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 590,00 kr.
Pris for ledige 4866,00 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 4866,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:15-15:39
Beskrivelse Befordring af bevægelseshæmmede
Kontaktperson Jette Henriksen
Telefonnr 7913 4584
Email jehe@rescuecenter.dk
Minimum antal deltagere 16
Maksimum antal deltagere 18
Status Kontakt skolen