EU efteruddannelse for ambulancereddere

EU-Efteruddannelse for ambulancereddere 

På kurset erhverver du et uddannelsesbevis fra Trafikstyrelsen, jf. bekg. nr. 337 af 28. april 2008 – beviset kaldes i daglig tale et EU-kvalifikationsbevis. Dette skal du have for at arbejde som ambulanceredder med køretøjer over 3.00 kg. Se evt. reglerne på www.trafikstyrelsen.dk  under erhvervstransport, kvalifikationsuddannelse.

Du lærer at køre mere sikkert og miljørigtigt. På kurset lærer du om køre- og hviletid, energirigtig kørsel, udrykningskørsel, færdselsregler, transportlovgivning, samt faglige opgaver i forhold til arbejdet som ambulanceredder. Kurset indeholder både teori og praktiske øvelser. 

Adgangsbetingelser: 

  • Har erhvervet Chaufføruddannelsesbevis ved gennemførelse af Grundlæggende kvalifikationsuddannelse
    eller
  • Chauffører der har taget kørekort til kategori C1 eller C (lastbil) før den 10 september 2009, eller D1 eller D (bus) før den 10 september 2008.

 

Fag til kurset:
EU-Efterudd. for ambulancereddere
Skolefagkode: 40913
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 590,00 kr.
Pris for ledige: 5598,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 5598,00 kr.

Målgruppe
Ambulancereddere, der skal være i besiddelse af gyldigt uddannelsesbevis fra Færdselsstyrelsen, jf. bekg. nr. 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Formål:
Ambulancereddere opnår uddannelsesbevis fra Færdselsstyrelsen jf. bekg. nr. 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Indhold:
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, bestride jobbet som ambulanceredder jf. bekg. nr. 337 af 28. april 2008, § 21 og § 22, stk. 1 nr. 1 - 5, stk. 2, stk. 3 og stk. 4, på grundlag af sin viden om færdselsregler, regler for arbejdstid, køre- og hviletid, transportlovgivning samt kendskab til trafiksikker, defensiv og energirigtig kørsel. Ambulanceredderen kan endvidere udføre sit chaufførarbejde ved normalt forekommende kørselssituationer samt under udrykning, på grundlag af kendskab til service, kundebetjening og kommunikation, arbejdsmiljø- og branchemæssige forhold, der knytter sig til ambulancetjenesten og sygetransporten. Deltageren kan endvidere udføre hjerte-lunge-redning.

Certificering:
Deltageren opnår chaufføruddannelsesbevis fra Færdselsstyrelsen for gennemført efteruddannelse jf. bekg. nr. 337 af 28. april 2008, § 21 og § 22.

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rescue Center Denmark, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 590,00 kr.
Pris for ledige 5598,00 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 5598,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:15-15:39
Forudsætninger Førerbevis C
Beskrivelse EU efteruddannelse for ambulancereddere
Kontaktperson Jette Henriksen
Telefonnr 7913 4584
Email jehe@rescuecenter.dk
Minimum antal deltagere 16
Maksimum antal deltagere 18
Status Kontakt skolen