EU efteruddannelse for ambulancereddere

Fag til kurset:
EU-Efterudd. for ambulancereddere
Skolefagkode: 40913
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 610,00 kr.
Pris for ledige: 5006,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 5006,00 kr.

Målgruppe
Ambulancereddere, der skal være i besiddelse af gyldigt uddannelsesbevis fra Færdselsstyrelsen, jf. bekg. nr. 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Formål:
Ambulancereddere opnår uddannelsesbevis fra Færdselsstyrelsen jf. bekg. nr. 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Indhold:
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, bestride jobbet som ambulanceredder jf. bekg. nr. 337 af 28. april 2008, § 21 og § 22, stk. 1 nr. 1 - 5, stk. 2, stk. 3 og stk. 4, på grundlag af sin viden om færdselsregler, regler for arbejdstid, køre- og hviletid, transportlovgivning samt kendskab til trafiksikker, defensiv og energirigtig kørsel. Ambulanceredderen kan endvidere udføre sit chaufførarbejde ved normalt forekommende kørselssituationer samt under udrykning, på grundlag af kendskab til service, kundebetjening og kommunikation, arbejdsmiljø- og branchemæssige forhold, der knytter sig til ambulancetjenesten og sygetransporten. Deltageren kan endvidere udføre hjerte-lunge-redning.

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rescue Center Denmark, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 610,00 kr.
Pris for ledige 5006,00 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 5006,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:15-15:39
Forudsætninger Førerbevis C
Beskrivelse EU efteruddannelse for ambulancereddere
Kontaktperson Dunja Jensen
Telefonnr 79 13 44 82
Email dje@rescuecenter.dk
Minimum antal deltagere 16
Maksimum antal deltagere 18
Status Kontakt skolen