Ambulanceassistentens ajourføring

Fag til kurset:
Ambulanceassistent - ajourføring
Skolefagkode: 46805
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 590,00 kr.
Pris for ledige: 4607,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 4607,00 kr.

Målgruppe
Uddannelsen er målrettet personer, der har erfaring med arbejdet i ambulancetjenesten.

Formål:
Deltageren får ajourført sin viden i forhold til arbejdet som Ambulanceassistent.

Indhold:
Deltageren kan efter gennemført uddannelse, gennem teori om specifikke og almene medicinske tilstande, teori om psykologiske faktorer i ambulancetjeneste, samarbejde og kommunikation samt hensigtsmæssig adfærd på et skadested, udføre effektiv beslutningstagen og samarbejde omkring patienthåndtering i ambulancetjenesten. Deltageren har kendskab til registrering af persondata og dokumentation og kan agere hensigtsmæssigt i forhold til patientens fysiske og psykiske tilstand. Kan desuden klargøre relevant materiel til behandling af medicinske tilstande, herunder benytte korrekt steril teknik med udgangspunkt i patientens tilstand. Deltageren har indsigt i smitterisiko og kan anvende relevante værnemidler. Deltageren har kendskab til teori om hjertets elektriske system samt stødbare og ikke stødbare rytmer samt teori om avanceret genoplivning. På bagrund af hensigtsmæssig adfærd kan deltageren agere hensigtsmæssigt ved hjertestop på baggrund af gældende guidelines, herunder give korrekt hjertemassage og klargøre relevant udstyr. Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om pædiatri og obstetrik, agere hensigtsmæssigt ved syge og tilskadekomne børn samt fødsler. Endvidere kan deltageren anvende ambulancens materiel ved tilskadekomst, herunder spineboard, scoopbåre og båre på en ergonomisk korrekt måde samt anvende løfte-, bære- og forflytningsteknik på en skånsom og støttende måde med udgangspunkt i patientens tilstand. Herunder modtager deltageren teori om specifikke emner: ·  Den kritiske patient versus den ikke kritiske patient ·  Normal værdier ·  ABCDE, SAMPLE og MIDAS ·  Akut koronart syndrom ·  Astma/KOL ·  Diabetes ·  Apopleksi ·  Sygdom og tilskadekomst, der kan forårsage kritisk kredsløbspåvirkning ·  Medikamenter i ambulancetjenesten ·  Det akut syge barn Skadestedets opbygning, herunder skadestedsledelse

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rescue Center Denmark, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 590,00 kr.
Pris for ledige 4607,00 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 4607,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:15-15:39
Beskrivelse Ambulanceassistentens ajourføring
Kontaktperson Jette Henriksen
Telefonnr 7913 4584
Email jehe@rescuecenter.dk
Minimum antal deltagere 16
Maksimum antal deltagere 18
Status Kontakt skolen