Ambulanceassistent, ajourføring - avanceret

Fag til kurset:
Ambulanceassistent, ajourføring - avanceret
Skolefagkode: 47953
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 610,00 kr.
Pris for ledige: 4173,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 4173,00 kr.

Målgruppe
Personer der er beskæftiget - eller ønsker beskæftigelse - i en virksomhed, der udfører ambulancekørsel.

Formål:
Deltageren får ajourført sin viden i forhold til at arbejde som ambulanceassistent.

Indhold:
Deltageren kan udføre arbejdet som ambulanceassistent ud fra forståelse af egen rolle og egne kompetencer inden for det præhospitale opgavefelt - herunder samarbejdet med andre relevante aktører i sundhedsvæsenet. Deltageren kan anvende sin opdaterede viden om almen sygdomslære, anatomi og fysiologi, som baggrund for indsatsen i det præhospitale arbejdsfelt.Deltageren får kendskab til utilsigtede hændelser og akkreditering i ambulancetjenesten (Den Danske Kvalitetsmodel - akkrediteringsstandarder for det præhospitale felt), og kan anvende denne viden i forbindelse med udførelse af det daglige arbejde.Deltageren kan i forbindelse med udførelse af det daglige arbejde assistere ambulancebehandleren ud fra et indgående kendskab til:Basal bedømmelse af patientens tilstandTraume ud fra A-B-C-D-E og herunder særlige forhold for børn og ældreGenoplivning ved kunstig opretholdelse af vejrtrækning med tilskud af ilt samt udvendig hjertemassageEtablering og opretholdelse af frie luftvejeElektrokardiogram (EKG), overvågning og genoplivning ved brug af defillibratorHygiejneDeltageren kan endvidere medvirke ved brudbehandling således at hele kroppen - eller dele af kroppen, herunder halshvirvelsøjlen ¿ kan understøttes.Deltageren kan på baggrund af opdateret kendskab til relevante mediciner i ambulancetjenesten (herunder farmakologi) assistere ved behandling.Deltageren kan på baggrund af opdateret fødselslære assistere ved fødsler uden for hospitaler.

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rescue Center Denmark, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 610,00 kr.
Pris for ledige 4173,00 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 4173,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:15-15:39
Beskrivelse Ambulanceassistent, ajourføring - avanceret
Kontaktperson Jette Henriksen
Telefonnr 7913 4584
Email jehe@rescuecenter.dk
Minimum antal deltagere 16
Maksimum antal deltagere 18
Status Kontakt skolen