EU efteruddannelse for autohjælpschauffører

EU-Efteruddannelse for autohjælpschauffører - vejgods

På kurset erhverver du et uddannelsesbevis fra Trafikstyrelsen, jf. bekg. nr. 337 af 28. april 2008 – beviset kaldes i daglig tale et EU-kvalifikationsbevis. Dette skal du have for at arbejde som autohjælpschauffør med køretøjer over 3500 kg. Se evt. reglerne på www.trafikstyrelsen.dk  under erhvervstransport, kvalifikationsuddannelse.

Du lærer at køre mere sikkert og miljørigtigt. På kurset lærer du om køre- og hviletid, energirigtig kørsel, færdselsregler, hjerte-lunge-redning, samt faglige opgaver i forhold til arbejdet som autohjælpschauffør. Kurset indeholder både teori og praktiske øvelser.

Adgangsbetingelser:

  • Har erhvervet Chaufføruddannelsesbevis ved gennemførelse af Grundlæggende kvalifikationsuddannelse,
    eller
  • Chauffører der har taget kørekort til kategori C1 eller C (lastbil) før den 10 september 2009, eller D1 eller D (bus) før den 10 september 2008.
Fag til kurset:
EU-Efterudd. for autohjælpschauffører - vejgods
Skolefagkode: 40707
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 590,00 kr.
Pris for ledige: 5597,50 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 5597,50 kr.

Målgruppe
Autohjælpschauffører, der skal være i besiddelse af gyldigt uddannelsesbevis fra Trafikstyrelsen, jf. bekg. nr. 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Formål:
Autohjælpschauffører opnår uddannelsesbevis fra Trafikstyrelsen jf. bekg. nr. 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Indhold:
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, bestride jobbet som autohjælpschauffør jf. bekg. nr. 337 af 28. april 2008, § 21 og § 22, stk. 1 nr. 1 - 5, stk. 2, stk. 3 og stk. 4, på grundlag af sin viden om færdselsregler, regler for arbejdstid, køre- og hviletid, transportlovgivning samt kendskab til trafiksikker, defensiv og energirigtig kørsel. Autohjælpschaufføren kan endvidere udføre sit chaufførarbejde ved normalt forekommende kørselssituationer samt under udrykning, på grundlag af kendskab til service, kundebetjening og kommunikation, arbejdsmiljø- og branchemæssige forhold, der knytter sig til almindelig autohjælp, bjærgning og bugsering. Deltageren kan endvidere udføre hjerte-lunge-redning.

Hold

Rescue Center Denmark, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
29. oktober 2018 Valgt Optaget
7. januar 2019 Optaget
11. marts 2019 Optaget
2. september 2019 Optaget
30. september 2019 Optaget

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rescue Center Denmark, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
Startdato 29. oktober 2018
Slutdato 2. november 2018
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 590,00 kr.
Pris for ledige 5597,50 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 5597,50 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:15-15:39
Forudsætninger Førerbevis C
Beskrivelse EU efteruddannelse for autohjælpschauffører
Kontaktperson Jette Henriksen
Telefonnr 7913 4482
Email jehe@rescuecenter.dk
Kviknummer 280560ARE21840708F
Minimum antal deltagere 16
Maksimum antal deltagere 18
Status Optaget