EU efteruddannelse for autohjælpschauffører

Fag til kurset:
EU-Efterudd. for autohjælpschauffører - vejgods
Skolefagkode: 40707
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 540,00 kr.
Pris for ledige: 4919,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 4919,00 kr.

Målgruppe
Autohjælpschauffører, der skal være i besiddelse af gyldigt uddannelsesbevis fra Trafikstyrelsen, jf. bekg. nr. 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Formål:
Autohjælpschauffører opnår uddannelsesbevis fra Trafikstyrelsen jf. bekg. nr. 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Indhold:
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, bestride jobbet som autohjælpschauffør jf. bekg. nr. 337 af 28. april 2008, § 21 og § 22, stk. 1 nr. 1 - 5, stk. 2, stk. 3 og stk. 4, på grundlag af sin viden om færdselsregler, regler for arbejdstid, køre- og hviletid, transportlovgivning samt kendskab til trafiksikker, defensiv og energirigtig kørsel. Autohjælpschaufføren kan endvidere udføre sit chaufførarbejde ved normalt forekommende kørselssituationer samt under udrykning, på grundlag af kendskab til service, kundebetjening og kommunikation, arbejdsmiljø- og branchemæssige forhold, der knytter sig til almindelig autohjælp, bjærgning og bugsering. Deltageren kan endvidere udføre hjerte-lunge-redning.

Hold

Rescue Center Denmark, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
22. januar 2018 Valgt Optaget
5. marts 2018 Optaget
10. september 2018 Optaget
29. oktober 2018 Optaget

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rescue Center Denmark, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
Startdato 22. januar 2018
Slutdato 26. januar 2018
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 540,00 kr.
Pris for ledige 4919,00 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 4919,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:15-15:39
Forudsætninger Førerbevis C
Beskrivelse EU efteruddannelse for autohjælpschauffører
Kontaktperson Jette Henriksen
Telefonnr 7913 4584
Email jehe@rescuecenter.dk
Kviknummer 280560ARE11840707F
Minimum antal deltagere 16
Maksimum antal deltagere 18
Status Optaget