Skadestedsledelse for ambulancereddere

Fag til kurset:
Skadestedsledelse for ambulancereddere
Skolefagkode: 48159
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 552,00 kr.
Pris for ledige: 2556,05 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2556,05 kr.

Målgruppe
Uddannelsen er for deltagere, der fungerer - eller ønsker at fungere - som ambulanceassistenter eller ambulancebehandlere.

Formål:
Deltageren får forståelse for skadestedets aktører og deres ansvars- og kompetencefordeling samt yderligere rutine i forhold til ambulancelederens funktioner.

Indhold:
Deltageren opnår forståelse for skadesteders opbygning, herunder skadesstedets aktører og deres roller (ansvars- og kompetencefordeling). Deltageren kan anvende kommunikationsprincipper og kommunikationsmidler - herunder fonetisk alfabet, klare kommandoer og SINE (Sikkerhedsnet) på korrekt måde i overensstemmelse med gældende regler. Deltageren kan indgå i samarbejdet på et skadested ud fra kendskab til kommandoveje og ansvarsfordeling mellem beredskaber. Deltageren kan udføre opgaverne ud fra grundlæggende viden om gældende retningslinjer, fx REFIL (Retningslinjer for Indsatsledelse) og Sundhedsstyrelsens vejledning om planlægning af sundhedsberedskabet. Deltageren får endvidere kendskab til hvilke regler, der gælder ift. arbejdet på skadestedet (lovgrundlag, bekendtgørelser, myndighedernes ansvars- og kompetencefordeling). Deltageren får yderligere rutine i forhold til ambulancelederens funktioner, og kan anvende/udnytte denne rutine i situationsøvelser.  

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rescue Center Denmark, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 552,00 kr.
Pris for ledige 2556,05 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 2556,05 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:15-15:39
Beskrivelse Skadestedsledelse for ambulancereddere
Kontaktperson Jette Henriksen
Telefonnr 79134584
Email jehe@rybners.dk
Minimum antal deltagere 16
Maksimum antal deltagere 20
Status Kontakt skolen