Redder - håndtering af psykisk sårbare patienter

Fag til kurset:
Redder - håndtering af psykisk sårbare patienter
Skolefagkode: 43736
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 570,00 kr.
Pris for ledige: 1980,50 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1980,50 kr.

Målgruppe
Redningspersonel ansat i rednings- og beredskabstjenester i privat, kommunalt og statsligt regi.

Formål:
Deltageren opnår viden om psykotiske tilstande og forskellige karakteristika for disse, og har på den baggrund fået forudsætninger for at kunne identificere psykotiske tilstande og for at tilpasse egen adfærd og kommunikation i forhold til den psykotiske patient. Deltageren opnår kendskab til skizofreni, svær depression, mani og den stofpåvirkede patient (delirium) og har fået forudsætninger for at kunne etablere en bæredygtig kontakt til patienten. Deltageren får kendskab til relevante bestemmelser om tvangsindlæggelser, og kan i praksis skelne mellem forskellige former for tvangsforanstaltninger. Deltageren har også fået forudsætninger for at kunne skelne mellem psykotiske og ikke-psykotiske tilstande, herunder den akutte krisesituation, den selvskadende og den selvmordstruede patient og tilpasse egen adfærd og kommunikation til disse patientgrupper. Deltageren har endvidere forudsætningerne for at kunne kommunikere hensigtsmæssigt og etisk reflekteret med pårørende til såvel psykotiske som ikke-psykotiske patienter.

Indhold:
Deltageren opnår viden om psykotiske tilstande og forskellige karakteristika for disse, og har på den baggrund fået forudsætninger for at kunne identificere psykotiske tilstande og for at tilpasse egen adfærd og kommunikation i forhold til den psykotiske patient. Deltageren opnår kendskab til skizofreni, svær depression, mani og den stofpåvirkede patient (delirium) og har fået forudsætninger for at kunne etablere en bæredygtig kontakt til patienten. Deltageren får kendskab til relevante bestemmelser om tvangsindlæggelser, og kan i praksis skelne mellem forskellige former for tvangsforanstaltninger. Deltageren har også fået forudsætninger for at kunne skelne mellem psykotiske og ikke-psykotiske tilstande, herunder den akutte krisesituation, den selvskadende og den selvmordstruede patient og tilpasse egen adfærd og kommunikation til disse patientgrupper. Deltageren har endvidere forudsætningerne for at kunne kommunikere hensigtsmæssigt og etisk reflekteret med pårørende til såvel psykotiske som ikke-psykotiske patienter.

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rescue Center Denmark, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 570,00 kr.
Pris for ledige 1980,50 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 1980,50 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:15-15:39
Beskrivelse Redder - håndtering af psykisk sårbare patienter
Kontaktperson Jette Henriksen
Telefonnr 7913 4584
Email jehe@rescuecenter.dk
Minimum antal deltagere 18
Maksimum antal deltagere 20
Status Kontakt skolen