Psykiatrikursus

Fag til kurset:
Præhos. håndtering af patienter med psyk. lidelser
Skolefagkode: 49520
Varighed: 0,5 dage
Timer pr dag: 3,7

Deltagerpris: 63,00 kr.
Pris for ledige: 620,68 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 620,68 kr.

Målgruppe
Personel ansat i ambulance-, rednings- og beredskabstjenester i privat, kommunalt, regionalt og statsligt regi.

Formål:
Deltageren kan anvende sin viden og færdigheder om fysiologiske og patofysiologiske tilstande i forbindelse med håndtering og behandling af den psykiatriske patient.

Indhold:
Deltageren kan anvende sin viden og færdigheder om fysiologiske og patofysiologiske tilstande i forbindelse med håndtering og behandling af den psykiatriske patient. Deltageren kan anvende teknologi og værktøjer i forbindelse med den præhospitale behandling af patienten. Deltageren kan varetage sikker overlevering til samarbejdspartnere ved patientoverdragelse. Den viden og de færdigheder, som deltageren opnår, omfatter: anatomi og fysiologi, misbrug, sociale tilbud, psykiske sygdomme, patienttilgang, undersøgelses metodik, symptombehandling, farmakologi, psykosetilstand, angst, verbal og non-verbal kommunikation, skizofreni, svær depression og mani, forsvarsmekanismer, stof- eller alkoholpåvirkede patienter, at være professionel i relationer, konfliktnedtrapning, kognitive funktioner, delirium, selvskadende adfærd, selvmordstruede, tvangsforanstaltninger, relevant lovgivning, nødværge, akut krisetilstand, pårørende til psykiatriske patienter, fordomme, empati og egen sikkerhed.Deltageren kan på baggrund af indsigt i ergonomi, arbejdsmiljø, etik og hygiejne udføre forflytning, forvalte optagemetoder, gennemføre lejring og overlevere til intrahospitale behandlingsmetoder gennem brug af point of care teknologier (f.eks. ultralyd, blodprøver mv.).
Præhospitale instrukser, love og vejledninger
Skolefagkode: 49521
Varighed: 0,5 dage
Timer pr dag: 3,7

Deltagerpris: 63,00 kr.
Pris for ledige: 620,68 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 620,68 kr.

Målgruppe
Personel ansat i ambulance-, rednings- og beredskabstjenester i privat, kommunalt, regionalt og statsligt regi.

Formål:
Deltageren kan anvende gældende instrukser,love og vejledninger for området, til sikring af kvalitet og patientsikkerhed i arbejdet. Deltageren kan anvende teknologi og værktøjer i forbindelse med arbejdet. Deltageren kan anvende teknologi og værktøjer i forbindelse med arbejdet.

Indhold:
Deltageren kan anvende gældende instrukser, love og vejledninger for området, til sikring af kvalitet og patientsikkerhed i arbejdet. Deltageren kan anvende teknologi og værktøjer i forbindelse med arbejdet. Den viden og de færdigheder, som deltageren opnår, omfatter: afslutning af den præhospitale behandling, håndtering af afdøde, konflikthåndtering, etik, kvalitetssikring, dokumentation, farmakologi, tvangsindlæggelser, tvangsbehandling, patientrettigheder, gatekeeperfunktionen, underretning til kommuner, skærpet pligt og tavshedspligt, så deltageren vedkommende kan anvende denne viden i forbindelse med håndtering af patienter, herunder med anvendelse af teknologi i ambulancen og værktøjer til pleje og varetagelse af behandlingsforløb. Deltageren kan på baggrund af indsigt i ergonomi, arbejdsmiljø, etik og hygiejne udføre forflytning, forvalte optagemetoder, gennemføre lejring og overlevere til intrahospitale behandlingsmetoder gennem brug af point of care teknologier (f.eks. ultralyd, blodprøver mv.).

Hold

Ekstern afholdelse, Billeskovvej 9, 5560 Aarup
1. september 2020 Valgt Optaget
28. september 2020 Optaget
9. november 2020 Optaget
30. november 2020 Optaget

Hold information

Valgte hold
Kursussted Ekstern afholdelse, Billeskovvej 9, 5560 Aarup
Startdato 1. september 2020
Slutdato 1. september 2020
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 126,00 kr.
Pris for ledige 1241,36 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 1241,36 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:15-15:39
Beskrivelse Psykiatrikursus
Kontaktperson Maja Holden Jørgensen
Telefonnr 76133373
Email mhjo@rybners.dk
Kviknummer 280560ARE202psyk01
Minimum antal deltagere 18
Maksimum antal deltagere 20
Status Optaget