Bjærgning

Du lærer at bjærge sikkert både for dig selv og andre. Du lærer at bruge og vedligeholde hydraulisk spil med SWL op til 10 ton. Du lærer at bjærge om natten og køre i terræn.

Du lærer om et sikkert og sundt arbejdsmiljø samt regning og matematik så du kan foretage de nødvendige beregninger. Du lærer løsning af trykluftbremser. Kurset er en blanding af teori og praktiske øvelser. En del af kurset afholdes eksternt.

Fag til kurset:
Bjærgning
Skolefagkode: 47612
Varighed: 10,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 1240,00 kr.
Pris for ledige: 8627,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 8627,00 kr.

Målgruppe
Personer der er - eller ønsker at være - i beskæftigelse inden for rednings- og beredskabstjenester.

Formål:
Deltageren kan udføre bjærgningsarbejde med og vedligehold af hydraulisk drevne spil med en SWL på op til og med 15 tons og anvende det til rådighed værende bjærgningsudstyr.

Indhold:
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om beregning, skæring, taljer, vinkeltræk og anvendelse af bjærgningstabeller, udføre arbejde med og vedligehold af hydraulisk drevne spil med en SWL på op til og med 15 tons og anvende det til rådighed værende bjærgningsudstyr. Arbejdet omfatter anhugning af simple havarister og anhugningspunkter på lastbiler og busser evt. med brug af særligt anhugningsudstyr, løsning af bremser under forskellige forudsætninger, bjærgning i mørke under hensyntagen til egen og andres sikkerhed, samt kørsel i terræn. Endelig kan deltageren gennemføre bjærgning på offentlig vej under hensyntagen til de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger og ved brug af tegngivning og elektroniske signalmidler. Deltageren kan udføre vedligeholdelse af køretøjer og udstyr.  

Hold

Rescue Center Denmark, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
20. april 2020 Valgt 13 ledige pladser
28. september 2020 18 ledige pladser
30. november 2020 18 ledige pladser

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rescue Center Denmark, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
Tilmeldingsfrist 6. april 2020
Startdato 20. april 2020
Slutdato 1. maj 2020
Varighed 10,0 dage
Deltagerpris 1240,00 kr.
Pris for ledige 8627,00 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 8627,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:15-15:39
Forudsætninger Førerbevis C
Beskrivelse Bjærgning
Kontaktperson Jette Henriksen
Telefonnr 7913 4584
Email jehe@rescuecenter.dk
Kviknummer 280560ARE201476121
Minimum antal deltagere 16
Maksimum antal deltagere 18
13 ledige pladser