Vejen som arbejdsplads

Du lærer at trafiksikre vejen, du lærer vejreglerne og om, hvordan du kan afmærke, opsætte, nedtage og fjerne afmærkninger på en vej, så du kan begrænse trafikuheld. Du lærer også at begrænse skaden ved et trafikuheld og tilkalde hjælp. Der indgår praktiske øvelser i kurset.

Fag til kurset:
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Skolefagkode: 47136
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 244,00 kr.
Pris for ledige: 1190,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1190,00 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer, der er ansat hos entreprenører og ledningsejere, der arbejder "i marken" med anlæg, drifts- og vedligeholdelsesopgaver, og som udfører afmærkning af vejarbejder. Beviset har en gyldighed på 5 år, hvorefter det skal fornys.

Formål:
Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler. Deltagerne kan udføre korrekt afmærkning af stationære og bevægelige vejarbejder og medvirke til at øge trafiksikkerheden både for sig selv og kolleger som for andre trafikanters.

Indhold:
Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler. Deltagerne har et sådant kendskab til de grundlæggende bestemmelser vedrørende afmærkning, materialer, sikkerhed, lovgivning og vejregler, at de kan udføre korrekt afmærkning af vejarbejder med opsætning af skilte og afspærring i forskellige trafiksituationer efter godkendt rådighedstilladelse og godkendt afmærkningsmateriel. Deltagerne kan udføre korrekt afmærkning af typiske stationære og bevægelige vejarbejder efter gældende bestemmelser og kender hele processen vedrørende opsætning og nedtagning af afmærkning. Desuden har deltagerne en sådan viden om ulykkesfaktorer, der kan forekomme ved mangelfuld afmærkning af vejarbejde, at de kan eliminere disse og dermed medvirke til at øge trafiksikkerheden for både sig selv, og de kolleger, der arbejder på vejen, samt medvirke til at øge trafiksikkerheden for andre trafikanter. Ifølge Vejdirektoratets Instruks for råden over vejareal, skal uddannelsen gennemføres med 5 års interval.

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rescue Center Denmark, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 244,00 kr.
Pris for ledige 1190,00 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 1190,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:15-15:39
Beskrivelse Vejen som arbejdsplads
Kontaktperson Dunja Jensen
Telefonnr 79 13 44 82
Email dje@rescuecenter.dk
Minimum antal deltagere 16
Maksimum antal deltagere 18
Status Kontakt skolen