Autohjælp - ajourføring

Fag til kurset:
Autohjælp - ajourføring
Skolefagkode: 48609
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 590,00 kr.
Pris for ledige: 4607,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 4607,00 kr.

Målgruppe
Redningspersonel ansat - eller personer der ønsker ansættelse - i rednings- og beredskabstjenester i privat, kommunalt og statsligt regi. Deltageren skal have kørekort kategori B/C+E.Deltageren bør have gennemført "45579 Autohjælp" eller have tilsvarende forudsætninger.

Formål:
Deltageren kan efter gennemført uddannelse udføre autohjælp på køretøjer med ny teknologi og med ny type opbygning, herunder udføre starthjælp, fejlfinding og mindre reparationer samt efterleve den gældende lovgivning for udførelse af autohjælp.

Indhold:
Deltageren har efter gennemført uddannelse fået ajourført sine kvalifikationer således, at vedkommende kan udføre autohjælp på køretøjer med nyere teknologi og med nyere typer opbygning.   Deltageren kan anvende sin viden om den gældende lovgivning for udførelse af autohjælp i forbindelse med det daglige arbejde inden for autohjælp.   Deltageren kan udføre starthjælp, fejlfinding samt mindre reparationer på forskellige nyere køretøjstyper, nyere motortyper og deres tilhørende elektriske systemer samt bjærgning og bugsering af biler og motorcykler på grill- og ladvogn.

Hold

Rescue Center Denmark, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
24. september 2018 Valgt Kontakt skolen
3. december 2018 Optaget

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rescue Center Denmark, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
Startdato 24. september 2018
Slutdato 28. september 2018
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 590,00 kr.
Pris for ledige 4607,00 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 4607,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:15-15:39
Beskrivelse Autohjælp - ajourføring
Kontaktperson Jette Henriksen
Telefonnr 79 13 45 84
Email jehe@rybners.dk
Kviknummer 280560ARE21848609F
Minimum antal deltagere 16
Maksimum antal deltagere 18
Status Kontakt skolen