Bjærgning, storvogn - ajourføring

Fag til kurset:
Bjærgning, storvogn - ajourføring
Skolefagkode: 48610
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 620,00 kr.
Pris for ledige: 4533,50 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 4533,50 kr.

Målgruppe
Redningspersonel ansat - eller personer der ønsker ansættelse - i rednings- og beredskabstjenester i privat, kommunalt og statsligt regi. Deltageren skal være i besiddelse af kørekort kategori C+E.Deltageren bør have gennemført "47612 Bjærgning", "47614 Bjærgning og bugsering af storvogn" samt "47616 Suppleringsuddannelse storvogn" eller have tilsvarende forudsætninger.

Formål:
Deltageren kan udføre bjærgningsassistance til lastvogne, busser og landbrugsmaskiner på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde herunder anvendelse af nye metoder, nye udstyrstyper på nye køretøjsopbygninger samt vejlede andre under bjærgningsopgaver.

Indhold:
Deltageren kan efter gennemført uddannelse udføre bjærgningsassistance til lastvogne, busser og landbrugsmaskiner, under hensyntagen til store køretøjers opbygning, herunder nye typer opbygninger og fremdriftsmidler.   Deltageren kan i forbindelse med bjærgningsarbejdet anvende sit kendskab til gældende regler samt anvende nye metoder og udstyr.   Deltageren kan anvende den erhvervede viden om sikkerhedsmæssig forsvarlig håndtering af køretøjer belæsset med farligt gods i forbindelse med uheld og i ulykkessituationer. Herunder bugsering, korrekt læsning, surring og afmærkning under hensyntagen til akselbelastning, tyngdepunkt og kipmoment.   Deltageren kan endvidere udføre vejledning af kolleger og hjælpere før, under og efter bjærgningsarbejdet.

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rescue Center Denmark, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
Tilmeldingsfrist 11. maj 2020
Startdato 25. maj 2020
Slutdato 29. maj 2020
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 620,00 kr.
Pris for ledige 4533,50 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 4533,50 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:15-15:39
Forudsætninger Førerbevis C + E
Beskrivelse Bjærgning, storvogn - ajourføring
Kontaktperson Jette Henriksen
Telefonnr 7913 4584
Email jehe@rescuecenter.dk
Kviknummer 280560ARE201486101
Minimum antal deltagere 16
Maksimum antal deltagere 18
18 ledige pladser