Koordinering og instruktionsteknik - bjærgning

Fag til kurset:
Koordinering og instruktionsteknik - bjærgning
Skolefagkode: 47742
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 550,00 kr.
Pris for ledige: 4106,75 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 4106,75 kr.

Målgruppe
Redningspersonel ansat - eller personer der ønsker ansættelse - i rednings- og beredskabstjenester i privat, kommunalt og statsligt regi.

Formål:
Deltageren kan foretage koordinering af bjærgningsopgaver på et skadested under hensyntagen til gældende lovgivning og sikkerhedsbestemmelser, udarbejde bjærgningsplan samt foretage bjærgning af køretøjer og gods under anvendelse af relevant udstyr. Deltageren kan endvidere udforme præsentationer og instruktioner samt evaluere disse.

Indhold:
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, foretage koordinering af bjærgningsopgaver på et skadested og bjærgningspunkt under hensyntagen til gældende lovgivning og sikkerhedsbestemmelser. Deltageren kan forestå udarbejdelse af en bjærgningsplan herunder organisering, afspærring, sikring af skadesstedet samt anvende momentberegning ved rejsning af væltede køretøjer. Deltageren kan koordinere samspil og kommunikation med flere bjærgningsvogne samt beregning af lastmoment ved anvendelse af mobilkran. Deltageren kan anvende relevant udstyr til opgaverne, herunder evt. luft- og bjærgningspuder og forestå vedligeholdelse af køretøjer og udstyr. Deltageren kan foretage bjærgning af gods og efterfølgende godsbehandling. Deltageren kan selvstændigt planlægge, forberede, gennemføre en effektiv præsentation af et konkret emne samt gennemføre en instruktion af et bjærgningsteam, ved anvendelse af hensigtsmæssig præsentationsteknik og præsentationsværktøjer, udvalgt på baggrund af målgruppen for præsentationen. Deltageren kan evaluere præsentationsforløbet ved brug af selvevaluering eller gennem deltagerevaluering.

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rescue Center Denmark, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 550,00 kr.
Pris for ledige 4106,75 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 4106,75 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:15-15:39
Forudsætninger Førerbevis C - E
Beskrivelse Koordinering og instruktionsteknik - bjærgning
Kontaktperson Jette Henriksen
Telefonnr 79 13 45 84
Email jehe@rybners.dk
Minimum antal deltagere 16
Maksimum antal deltagere 16
Status Optaget