Vejen som arbejdsplads, Autohjælp

Fag til kurset:
Vejen som arbejdsplads, autohjælp
Skolefagkode: 47796
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 118,00 kr.
Pris for ledige: 1105,40 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1105,40 kr.

Målgruppe
Uddannelsesmålet retter sig primært mod personer, der arbejder med service og reparation af personvogne, lastvogne og landbrugsmateriel.

Formål:
Vejen som arbejdsplads, autohjælp

Indhold:
Deltageren har kendskab til de grundlæggende bestemmelser vedrørende afmærkning i forbindelse med arbejde på havarerede køretøjer på motorvej og motortrafikvej, som f.eks. sikkerhed, lovgivning og vejregler. Deltageren kan vurdere ulykkesfaktorer, der kan forekomme ved mangelfuld afmærkning af reparationsarbejdet, og eliminere disse og dermed medvirke til at øge trafiksikkerheden. Deltageren kender procedurerne i forbindelse med arbejde på havarerede køretøjer på motorveje og motortrafikveje. Deltageren kan udføre korrekt afmærkning ved arbejde på havarerede motorkøretøjer på motorveje og motortrafikveje. Deltageren kan arbejde praktisk med anvendelse af afspærringsvogn.

Hold

Rescue Center Denmark, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
14. juni 2018 Valgt 9 ledige pladser
18. september 2018 Optaget

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rescue Center Denmark, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
Tilmeldingsfrist 4. juni 2018
Startdato 14. juni 2018
Slutdato 14. juni 2018
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 118,00 kr.
Pris for ledige 1105,40 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 1105,40 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:15-15:39
Beskrivelse Vejen som arbejdsplads, Autohjælp
Kontaktperson Jette Henriksen
Telefonnr 7913 4584
Email jehe@rescuecenter.dk
Kviknummer 280560ARE11847796A
Minimum antal deltagere 18
Maksimum antal deltagere 20
9 ledige pladser