Autoteknik, ajourføring

Fag til kurset:
Autoteknik, ajourføring
Skolefagkode: 47315
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 372,00 kr.
Pris for ledige: 2808,10 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2808,10 kr.

Målgruppe
Redningspersonel der er ansat - eller ønsker ansættelse - i rednings- og beredskabstjenester. Deltageren skal være i besiddelse af kørekort kategori C+E samt have gennemført 40880 Autohjælp, ny teknologi og 47352 Autohjælp ny teknologi avanceret eller have tilsvarende færdigheder.

Formål:
Deltageren kan foretage fejldiagnosticering og nødreparation under anvendelse af opdaterede tekniske forskrifter på motorstyringssystemer, brændstofsystemer, bremsesystemer og komfortanlæg samt på el, brint og hybridbiler.

Indhold:
Deltageren kan ved anvendelse af opdaterede nyere tekniske forskrifter foretage fejldiagnosticering og nødreparationer herunder: Foretage nødreparationer på motorstyringssystemer og brændstofsystemer. Foretage nødreparationer på bremsesystemer og komfortanlæg.   Deltageren får opdateret viden om nødreparationer på el, brint og hybridbiler i henhold til nyere tekniske forskrifter.

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rescue Center Denmark, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 372,00 kr.
Pris for ledige 2808,10 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 2808,10 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:15-15:39
Forudsætninger Førerbevis C + E
Beskrivelse Autoteknik, ajourføring
Kontaktperson Jette Henriksen
Telefonnr 7913 4584
Email jehe@rescuecenter.dk
Minimum antal deltagere 16
Maksimum antal deltagere 17
Status Kontakt skolen