Vejen som arbejdsplads, Autohjælp

Fag til kurset:
Vejen som arbejdsplads, autohjælp
Skolefagkode: 47796
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 124,00 kr.
Pris for ledige: 1082,70 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1082,70 kr.

Målgruppe
Uddannelsesmålet retter sig primært mod personer, der arbejder med service og reparation af personvogne, lastvogne og landbrugsmateriel.

Formål:
Vejen som arbejdsplads, autohjælp

Indhold:
Deltageren har kendskab til de grundlæggende bestemmelser vedrørende afmærkning i forbindelse med arbejde på havarerede køretøjer på motorvej og motortrafikvej, som f.eks. sikkerhed, lovgivning og vejregler. Deltageren kan vurdere ulykkesfaktorer, der kan forekomme ved mangelfuld afmærkning af reparationsarbejdet, og eliminere disse og dermed medvirke til at øge trafiksikkerheden. Deltageren kender procedurerne i forbindelse med arbejde på havarerede køretøjer på motorveje og motortrafikveje. Deltageren kan udføre korrekt afmærkning ved arbejde på havarerede motorkøretøjer på motorveje og motortrafikveje. Deltageren kan arbejde praktisk med anvendelse af afspærringsvogn.

Hold

Rescue Center Denmark, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
12. marts 2019 Optaget
6. april 2019 Valgt 16 ledige pladser
4. juni 2019 10 ledige pladser
14. september 2019 20 ledige pladser
5. oktober 2019 20 ledige pladser
2. november 2019 20 ledige pladser

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rescue Center Denmark, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
Tilmeldingsfrist 23. marts 2019
Startdato 6. april 2019
Slutdato 6. april 2019
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 124,00 kr.
Pris for ledige 1082,70 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 1082,70 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:15-15:39
Beskrivelse Vejen som arbejdsplads, Autohjælp
Kontaktperson Jette Henriksen
Telefonnr 7913 4584
Email jehe@rescuecenter.dk
Kviknummer 280560ARE191477963
Minimum antal deltagere 18
Maksimum antal deltagere 20
16 ledige pladser