Vejen som arbejdsplads, Autohjælp

9/7: PÅ GRUND AF TEKNISKE PROBLEMER MED HJEMMESIDEN, ER DET IKKE ALLE KURSER "VEJEN SOM ARBEJDSPLADS, AUTOHJÆLP", DER VISES P.T. VI BEKLAGER!

MAN KAN I STEDET FINDE OG TILMELDE TIL ALLE KOMMENDE KURSER PÅ WWW.VOKSENUDDANNELSE.DK VED I SØGEFELTET ØVERST TIL HØJRE PÅ FORSIDEN AT SKRIVE FØLGENDE FAGNUMMER: 47796 

 

Fag til kurset:
Vejen som arbejdsplads, autohjælp
Skolefagkode: 47796
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 128,00 kr.
Pris for ledige: 1032,65 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1032,65 kr.

Målgruppe
Uddannelsesmålet retter sig primært mod personer, der arbejder med service og reparation af personvogne, lastvogne og landbrugsmateriel.

Formål:
Vejen som arbejdsplads, autohjælp

Indhold:
Deltageren har kendskab til de grundlæggende bestemmelser vedrørende afmærkning i forbindelse med arbejde på havarerede køretøjer på motorvej og motortrafikvej, som f.eks. sikkerhed, lovgivning og vejregler. Deltageren kan vurdere ulykkesfaktorer, der kan forekomme ved mangelfuld afmærkning af reparationsarbejdet, og eliminere disse og dermed medvirke til at øge trafiksikkerheden. Deltageren kender procedurerne i forbindelse med arbejde på havarerede køretøjer på motorveje og motortrafikveje. Deltageren kan udføre korrekt afmærkning ved arbejde på havarerede motorkøretøjer på motorveje og motortrafikveje. Deltageren kan arbejde praktisk med anvendelse af afspærringsvogn.

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rybners, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
Tilmeldingsfrist 10. februar 2022
Startdato 24. februar 2022
Slutdato 24. februar 2022
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 128,00 kr.
Pris for ledige 1032,65 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 1032,65 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:15 - 15:40
Kontaktperson Dorthe Nørgaard
Telefonnr 76133391
Email djn@rybners.dk
Kviknummer 280560ARE221477961
Minimum antal deltagere 16
Maksimum antal deltagere 23
2 ledige pladser

For tilmelding kontakt kursussekretær på tlf. 79134511