Kystredning - bådtjeneste

Du lærer om lovgivning, søvejsregler og farvandsafmærkning så du kan indgå i småbådstjenesten ved reel indsats. Du lærer også om grundlæggende navigation, anvendelse af GPS, vedligehold af bådens udstyr, søsætning og optagning samt nødstart og skrueskift. Du lærer radiobetjening og kommunikation, eftersøgningsteknikker, principperne for overlevelse til søs samt at kunne manøvrere båden ved opsamling af MOB (mand over bord). Der indgår praktisk sejlads på kurset.

Fag til kurset:
Kystredning - bådtjeneste
Skolefagkode: 43944
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 620,00 kr.
Pris for ledige: 7074,75 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 7074,75 kr.

Målgruppe
Redningspersonel ansat i rednings- og beredskabstjenester i privat, kommunalt og statsligt regi.

Formål:
Deltageren kan efter gennemført uddannelse, på grundlag af gældende lovgivning, indgå aktivt i arbejdspladsens småbådstjeneste ved reel indsats.

Indhold:
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, på grundlag af gældende lovgivning, gennem teori om søvejsregler og farvandsafmærkninger, indgå aktivt i den kystnære småbådstjeneste ved reel indsats. Arbejdet omfatter grundlæggende navigation og anvendelse af GPS, vedligehold af bådens udstyr, søsætning og optagning, nødstart og skrueskift på baggrund af kendskab til motorlære og -betjening. Endelig kan deltageren foretage radiobetjening og kommunikation på lukkede og åbne net, anvende nødsignaler, udføre eftersøgning, manøvrere båden ved opsamling af MOB (mand over bord) samt efterleve principperne for overlevelse til søs.

Hold

Rescue Center Denmark, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
16. marts 2020 Valgt 8 ledige pladser
8. juni 2020 12 ledige pladser

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rescue Center Denmark, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
Tilmeldingsfrist 2. marts 2020
Startdato 16. marts 2020
Slutdato 20. marts 2020
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 620,00 kr.
Pris for ledige 7074,75 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 7074,75 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:15-15:39
Beskrivelse Kystredning - bådtjeneste
Kontaktperson Jette Henriksen
Telefonnr 7913 4584
Email jehe@rescuecenter.dk
Kviknummer 280560ARE201439441
Minimum antal deltagere 12
Maksimum antal deltagere 12
8 ledige pladser