Brandforanstaltning ved gnistproducerende værktøj

Ønskes DBI bevis kan dette bestilles ved tilmelding ved henvendelse til kursussekretær.

Prisen for DBI beviset er kr. 150,- ekskl. moms

Fag til kurset:
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Skolefagkode: 45141
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 118,00 kr.
Pris for ledige: 1055,70 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1055,70 kr.

Målgruppe
Faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere.

Formål:
Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt samt vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde.

Indhold:
Deltageren kan vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter udførelse af bygningsopgaver med maskiner og værktøj, som afgiver gnister eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet.Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj som skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj, eller varmluftpistol, brandteknisk korrekt.Deltageren kan udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt kan udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning.Deltagerne kan foretage brandslukning på arbejdspladsen.

Hold

Rescue Center Denmark, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
11. september 2018 Valgt 3 ledige pladser
13. november 2018 20 ledige pladser

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rescue Center Denmark, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
Tilmeldingsfrist 28. august 2018
Startdato 11. september 2018
Slutdato 11. september 2018
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 118,00 kr.
Pris for ledige 1055,70 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 1055,70 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:15-15:39
Beskrivelse Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj Ønskes DBI bevis, skal dette bestilles ved tilmelding, ved henvendelse til kursussekretæren. Prisen for DBI beviset er kr.150,- ekskl. moms
Kontaktperson Jette Henriksen
Telefonnr 7913 4584
Email jehe@rybners.dk
Kviknummer 280560ARE21851411A
Minimum antal deltagere 13
Maksimum antal deltagere 20
3 ledige pladser