Brandforanstaltning ved gnistproducerende værktøj

Ønskes DBI bevis kan dette bestilles ved tilmelding ved henvendelse til kursussekretær.

Prisen for DBI beviset er kr. 150,- ekskl. moms

Fag til kurset:
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Skolefagkode: 45141
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 124,00 kr.
Pris for ledige: 813,60 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 813,60 kr.

Målgruppe
Faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere.

Formål:
Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt samt vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde.

Indhold:
Deltageren kan vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter udførelse af bygningsopgaver med maskiner og værktøj, som afgiver gnister eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet.Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj som skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj, eller varmluftpistol, brandteknisk korrekt.Deltageren kan udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt kan udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning.Deltagerne kan foretage brandslukning på arbejdspladsen.

Hold

Rescue Center Denmark, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
29. januar 2020 Valgt 20 ledige pladser
6. februar 2020 20 ledige pladser

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rescue Center Denmark, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
Tilmeldingsfrist 15. januar 2020
Startdato 29. januar 2020
Slutdato 29. januar 2020
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 124,00 kr.
Pris for ledige 813,60 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 813,60 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:15-15:39
Beskrivelse Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj Ønskes DBI bevis, skal dette bestilles ved tilmelding, ved henvendelse til kursussekretæren. Prisen for DBI beviset er kr.150,- ekskl. moms
Kontaktperson Jette Henriksen
Telefonnr 7913 4584
Email jehe@rybners.dk
Kviknummer 280560ARE201451411
Minimum antal deltagere 13
Maksimum antal deltagere 20
20 ledige pladser