Frigørelsesteknik - Specialopgaver

Fag til kurset:
Frigørelsesteknik - Specialopgaver
Skolefagkode: 44437
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 620,00 kr.
Pris for ledige: 4533,50 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 4533,50 kr.

Målgruppe
Redningspersonel ansat i rednings- og beredskabstjenester i privat, kommunalt og statsligt regi.

Formål:
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, på grundlag af gældende lovgivning, deltage i frigørelse af fastklemte eller indespærrede, som omfatter udfrielse af indespærrede i bygningssammenstyrtninger med såvel stabile som ustabile ruindele, udgravning af fastklemte i vandrette og lodrette oplag bestående af grus- og jordtyper med forskellige egenskaber, udfrielse af indespærrede i elevatorer og fastklemte i eskalatorer, frigørelse af fastklemte i maskiner med roterende dele, fx valser, ruller, hjul mv.

Indhold:
Deltageren kan, på grundlag af gældende lovgivning, dimensionere og deltage i frigørelse af fastklemte eller indespærrede. Arbejdet omfatter udfrielse af indespærrede i bygningssammenstyrtninger med såvel stabile som ustabile ruindele, udgravning af fastklemte i vandrette og lodrette oplag bestående af grus- og jordtyper med forskellige egenskaber, udfrielse af indespærrede i elevatorer og fastklemte i eskalatorer, frigørelse af fastklemte i maskiner med roterende dele, fx valser, ruller, hjul mv. Arbejdet udføres under overordnet hensyntagen til patientens tarv og på kortest mulig tid, efter skadesteds-/ambulanceleders anvisninger for patienthåndtering med de til rådighed værende ressourcer og i et kollegialt samarbejde, assistere ved flytning af patient samt vurdere behovet for at yde førstehjælp (øjeblikkelig frigørelse/nødflytning) for at sikre liv og førlighed. Endelig kan deltageren løbende vurdere følgevirkninger af egne indgreb, anvende de nødvendige værnemidler samt kommunikere evt. ressourcebehov ad korrekte kommandoveje og foretage statusrapportering under og efter indsats.

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rescue Center Denmark, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
Garantikursus Garantikursus - garanteres gennemført
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 620,00 kr.
Pris for ledige 4533,50 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 4533,50 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:15-15:39
Forudsætninger Førerbevis C
Beskrivelse Frigørelsesteknik - specialopgaver
Kontaktperson Jette Henriksen
Telefonnr 7913 4584
Email jehe@rescuecenter.dk
Minimum antal deltagere 16
Maksimum antal deltagere 16
Status Kontakt skolen