Vejen som arbejdsplads, Autohjælp

Fag til kurset:
Vejen som arbejdsplads, autohjælp
Skolefagkode: 47796
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 124,00 kr.
Pris for ledige: 1082,70 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1082,70 kr.

Målgruppe
Uddannelsesmålet retter sig primært mod personer, der arbejder med service og reparation af personvogne, lastvogne og landbrugsmateriel.

Formål:
Vejen som arbejdsplads, autohjælp

Indhold:
Deltageren har kendskab til de grundlæggende bestemmelser vedrørende afmærkning i forbindelse med arbejde på havarerede køretøjer på motorvej og motortrafikvej, som f.eks. sikkerhed, lovgivning og vejregler. Deltageren kan vurdere ulykkesfaktorer, der kan forekomme ved mangelfuld afmærkning af reparationsarbejdet, og eliminere disse og dermed medvirke til at øge trafiksikkerheden. Deltageren kender procedurerne i forbindelse med arbejde på havarerede køretøjer på motorveje og motortrafikveje. Deltageren kan udføre korrekt afmærkning ved arbejde på havarerede motorkøretøjer på motorveje og motortrafikveje. Deltageren kan arbejde praktisk med anvendelse af afspærringsvogn.

Hold

Rescue Center Denmark, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
7. januar 2020 Valgt 11 ledige pladser
7. marts 2020 20 ledige pladser
31. marts 2020 20 ledige pladser
2. maj 2020 20 ledige pladser
12. maj 2020 20 ledige pladser
27. juni 2020 20 ledige pladser
1. september 2020 20 ledige pladser
22. september 2020 20 ledige pladser
24. oktober 2020 20 ledige pladser
5. december 2020 20 ledige pladser

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rescue Center Denmark, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
Garantikursus Garantikursus - garanteres gennemført
Tilmeldingsfrist 19. december 2019
Startdato 7. januar 2020
Slutdato 7. januar 2020
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 124,00 kr.
Pris for ledige 1082,70 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 1082,70 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:15-15:39
Beskrivelse Vejen som arbejdsplads, Autohjælp
Kontaktperson Jette Henriksen
Telefonnr 7913 4584
Email jehe@rescuecenter.dk
Kviknummer 280560ARE201477965
Minimum antal deltagere 18
Maksimum antal deltagere 20
11 ledige pladser