Frigørelsesteknik - personbil

Fag til kurset:
Frigørelsesteknik - personbil
Skolefagkode: 47195
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 620,00 kr.
Pris for ledige: 4533,50 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 4533,50 kr.

Målgruppe
Personer der er - eller ønsker at være - i beskæftigelse inden for rednings- og beredskabstjenester.

Formål:
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, på grundlag af gældende lovgivning, deltage i frigørelse af fastklemte i personbiler

Indhold:
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, på grundlag af gældende lovgivning, dimensionere og deltage i frigørelse af fastklemte i personbiler. Arbejdet omfatter en overordnet hensyntagen til patientens tarv og på kortest mulig tid, efter skadesteds-/ambulanceleders anvisninger for patienthåndtering, med de til rådighed værende ressourcer, og i et kollegialt samarbejde, assistere ved udtagning af patient fra havareret køretøj. Deltageren kan med baggrund i sit kendskab til personbilers opbygning vurdere konkrete sikkerhedsrisici ved frigøringsopgaven . Endelig kan deltageren vurdere behovet for at yde førstehjælp (øjeblikkelig frigørelse/nødflytning), for at sikre liv og førlighed samt løbende vurdere følgevirkninger af egne indgreb, anvende de nødvendige værnemidler samt kommunikere eventuelle ressourcebehov ad korrekte kommandoveje og foretage statusrapportering under og efter indsats.

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rescue Center Denmark, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
Tilmeldingsfrist 27. januar 2020
Startdato 10. februar 2020
Slutdato 14. februar 2020
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 620,00 kr.
Pris for ledige 4533,50 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 4533,50 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:15-15:39
Beskrivelse Frigørelsesteknik - personbil
Kontaktperson Jette Henriksen
Telefonnr 79134584
Email jehe@rescuecenter.dk
Kviknummer 280560ARE20147195A
Minimum antal deltagere 16
Maksimum antal deltagere 18
17 ledige pladser