Evakuering og redning

Fag til kurset:
Evakuering og redning inden for Byggeri & Montage
Skolefagkode: 46588
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 248,00 kr.
Pris for ledige: 1945,40 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1945,40 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig primært til bygningsarbejdere og personer, der i deres jobfunktion anvender faldsikringsudstyr. Deltageren har kursusbevis fra uddannelsen 44465 Anvendelse af faldsikringsudstyr eller har tilsvarende kompetence.

Formål:
Deltageren kan udarbejde en plan for evakuering af en faldsikret kollega samt yde førstehjælp ved hængetrauma. Deltageren kan anvende og udvælge faldsikringsudstyr til evakuering og redning af faldsikret kollega inden for bygge-/anlæg og industri.

Indhold:
Deltageren kan udarbejde en plan for evakuering af en faldsikret kollega samt yde førstehjælp ved hængetrauma. Deltageren kan anvende personligt faldsikringsudstyr og kan på baggrund af kendskab til gældende lovgivning, herunder AT-vejledninger og EN-standarder udvælge egnet udstyr i en situation, hvor en faldsikret kollega inden for bygge-/anlæg og industri skal evakueres og reddes.

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rescue Center Denmark, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 248,00 kr.
Pris for ledige 1945,40 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 1945,40 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:15-15:39
Beskrivelse Evakuering og redning
Kontaktperson Jette Henriksen
Telefonnr 7913 4584
Email jehe@rescuecenter.dk
Minimum antal deltagere 12
Maksimum antal deltagere 12
Status Optaget