Kystredning - bådtjeneste

Du lærer om lovgivning, søvejsregler og farvandsafmærkning så du kan indgå i småbådstjenesten ved reel indsats. Du lærer også om grundlæggende navigation, anvendelse af GPS, vedligehold af bådens udstyr, søsætning og optagning samt nødstart og skrueskift. Du lærer radiobetjening og kommunikation, eftersøgningsteknikker, principperne for overlevelse til søs samt at kunne manøvrere båden ved opsamling af MOB (mand over bord). Der indgår praktisk sejlads på kurset.

Fag til kurset:
Kystredning - bådtjeneste
Skolefagkode: 43944
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 630,00 kr.
Pris for ledige: 7233,25 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 7233,25 kr.

Målgruppe
Redningspersonel ansat i rednings- og beredskabstjenester i privat, kommunalt og statsligt regi.

Formål:
Deltageren kan efter gennemført uddannelse, på grundlag af gældende lovgivning, indgå aktivt i arbejdspladsens småbådstjeneste ved reel indsats.

Indhold:
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, på grundlag af gældende lovgivning, gennem teori om søvejsregler og farvandsafmærkninger, indgå aktivt i den kystnære småbådstjeneste ved reel indsats. Arbejdet omfatter grundlæggende navigation og anvendelse af GPS, vedligehold af bådens udstyr, søsætning og optagning, nødstart og skrueskift på baggrund af kendskab til motorlære og -betjening. Endelig kan deltageren foretage radiobetjening og kommunikation på lukkede og åbne net, anvende nødsignaler, udføre eftersøgning, manøvrere båden ved opsamling af MOB (mand over bord) samt efterleve principperne for overlevelse til søs.

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rybners, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
Tilmeldingsfrist 20. september 2021
Startdato 4. oktober 2021
Slutdato 8. oktober 2021
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 630,00 kr.
Pris for ledige 7233,25 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 7233,25 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:15-15:40
Beskrivelse Kystredning - bådtjeneste
Kontaktperson Julie Veirup
Telefonnr 79134485
Email jrb@rybners.dk
Kviknummer 280560ARE212439442
Minimum antal deltagere 12
Maksimum antal deltagere 12
Status Optaget

For tilmelding kontakt kursussekretær på tlf. 79134511