Frigørelsesteknik - bus og lastbil

Fag til kurset:
Frigørelsesteknik - bus og lastbil
Skolefagkode: 47254
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 252,00 kr.
Pris for ledige: 1975,20 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1975,20 kr.

Målgruppe
Personer der er - eller ønsker at være - i beskæftigelse inden for rednings- og beredskabstjenester.

Formål:
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, på grundlag af gældende lovgivning, deltage i frigørelse af fastklemte i bus og lastbil.

Indhold:
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, på grundlag af gældende lovgivning, dimensionere og deltage i frigørelse af fastklemte i bus og lastbil. Arbejdet omfatter en overordnet hensyntagen til patientens tarv og på kortest mulig tid, efter skadesteds-/ambulanceleders anvisninger for patienthåndtering, med de til rådighed værende ressourcer, og i et kollegialt samarbejde, assistere ved udtagning af patient fra havareret køretøj. Deltageren kan med baggrund i sit kendskab til opbygningen af lastbiler og busser foretage den mest effektive og sikkerhedsmæssigt korrekte frigøring, samt anvende de nødvendige værnemidler. Deltageren kan løbende vurdere følgevirkninger af egne indgreb og kommunikere eventuelle ressourcebehov ad korrekte kommandoveje og foretage statusrapportering under og efter indsats. Deltageren kan anvende relevante pneumatiske hjælpemidler til stabilisering i forbindelse med frigøring fra bus og lastvogn.  

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rybners, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
Startdato 30. september 2020
Slutdato 1. oktober 2020
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 252,00 kr.
Pris for ledige 1975,20 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 1975,20 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:15 - 15:39
Kontaktperson Jette Henriksen
Telefonnr 79134584
Email jehe@rybners.dk
Minimum antal deltagere 6
Maksimum antal deltagere 6
Status Kontakt skolen

For tilmelding kontakt kursussekretær på tlf. 79134511