Sygetransport - ikke behandlingskrævende liggende

Fag til kurset:
Ikke-behandlingskrævende liggende patientbefordrin
Skolefagkode: 47610
Varighed: 20,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 2520,00 kr.
Pris for ledige: 17846,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 17846,00 kr.

Målgruppe
Uddannelsen står åben for alle personer, som har eller søger beskæftigelse i en virksomhed, der udfører sygetransport. Deltageren skal være i besiddelse af kørekort, kategori B.

Formål:
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om specifikke og komplekse sygdomstilstande, psykiske sygdomme, handicaps og aldring, udføre komfortabel kørsel i den liggende sygetransport.

Indhold:
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om specifikke og komplekse sygdomstilstande, psykiske sygdomme, handicap, aldring, typiske adfærdsmønstre hos mennesker med forskellig aldersmæssig, kulturel, religiøs, sproglig, social og etnisk baggrund, kørselsdynamik, køretøjets mekaniske/fysiske muligheder og begrænsninger, teori om vej-, vejr- og trafikforhold, udføre hensigtsmæssig og komfortabel kørsel samt korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik i den liggende sygetransport. Deltageren kan desuden anvende korrekt løfte-, bære- og forflytningsteknik, udføre skånsom og støttende assistance med udgangspunkt i patientens tilstand, foretage korrekt medflytning af behandlingsapparatur, betjene bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr og kommunikere med patienten på en måde, som tager hensyn til dennes specielle fysiske og psykiske situation. Deltageren har indsigt i smitterisiko og kan anvende korrekt håndhygiejne, brug af handsker samt foretage betjening, rengøring og vedligeholdelse af køretøjet før og efter transport.   På baggrund af hensigtsmæssig adfærd i tilfælde af færdselsuheld/ulykke/pludselig opstået sygdom kan deltageren foretage alarmering og anvende almindeligt forekommende brandslukningsmateriel samt foretage evakuering fra køretøj. Derudover agere korrekt i tilfælde af pludselig forværring af patientens tilstand, herunder hjertestop o.l., på baggrund af beherskelse af førstehjælpens 4 hovedpunkter. Endvidere yde omsorg i forhold til bestemte sygdomskategorier, herunder udføre transport af patienter, der modtager støttende iltbehandling, til i forvejen kendte, ikke-akutte sygdomme, symptomer på ændret sygdomstilstand, videregivelse af observationer, lettelse af ubehag og forebyggelse af risici.   Deltageren kan udføre transport af afdøde på en sådan måde at håndteringen og opbevaringen sker etisk korrekt og under udvisning af den i situationen krævede konduite. Deltageren sikrer transporten under iagttagelse af ligsynsloven og under hensyntagen til egne og andres reaktioner.   Deltageren har kendskab til journalisering og registrering af persondata og kan udføre korrekt radiokommunikation.  

Hold

Rybners, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
6. december 2021 Kontakt skolen
17. januar 2022 Valgt Optaget
21. februar 2022 14 ledige pladser
28. marts 2022 19 ledige pladser
30. maj 2022 23 ledige pladser

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rybners, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
Tilmeldingsfrist 7. januar 2022
Startdato 17. januar 2022
Slutdato 11. februar 2022
Varighed 20,0 dage
Deltagerpris 2520,00 kr.
Pris for ledige 17846,00 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 17846,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08.15 -15.40
Forudsætninger Deltageren skal være i besiddelse af kørekort, kategori B.
Kontaktperson Mette Juhl
Telefonnr 79134479
Email mel@rybners.dk
Kviknummer 280560ARE221476101
Minimum antal deltagere 23
Maksimum antal deltagere 23
Mange ledige pladser

For tilmelding kontakt kursussekretær på tlf. 79134511