Vedligeholdelsesuddannelse

Fag til kurset:
Håndtering af ambulancemateriel i præhos. indsats
Skolefagkode: 49516
Varighed: 0,5 dage
Timer pr dag: 3,7

Deltagerpris: 63,00 kr.
Pris for ledige: 670,41 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 670,41 kr.

Målgruppe
Personel ansat i ambulance-, rednings- og beredskabstjenester i privat, kommunalt, regionalt og statsligt regi.

Formål:
Deltageren kan sikkert og selvstændigt anvende, efterse, rengøre og evt. vedligeholde ambulanceudstyr. Deltageren kan søge viden om tekniske specifikationer, og retningslinjer for anvendelse af ambulancemateriellet. Deltageren ajourføres i forhold til anvendelse af optageudstyr, ventilationsudstyr, båre, defibrillator, forflytningsudstyr, medicoteknisk udstyr, udstyr til patientbehandling mm.

Indhold:
Deltageren kan sikkert og selvstændigt anvende, efterse, rengøre og evt. vedligeholde ambulanceudstyr. Deltageren kan søge viden om tekniske specifikationer, og retningslinjer for anvendelse af ambulancemateriellet. Deltageren ajourføres i forhold til anvendelse af optageudstyr, ventilationsudstyr, båre, defibrillator, forflytningsudstyr, medicoteknisk udstyr, udstyr til patientbehandling mm.
Præhos skadestedsorg.,sikkerhed og opgavefordeling
Skolefagkode: 49530
Varighed: 0,5 dage
Timer pr dag: 3,7

Deltagerpris: 63,00 kr.
Pris for ledige: 670,41 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 670,41 kr.

Målgruppe
Personel ansat i ambulance-, rednings- og beredskabstjenester i privat, kommunalt, regionalt og statsligt regi.

Formål:
Deltageren kan sikkert og selvstændigt indgå i arbejdet på et skadested. Deltageren har viden om gældende lovgivning og instrukser på området. Deltageren kan anvende teknologi og værktøjer i forbindelse med arbejdet på skadestedet.

Indhold:
Deltageren kan sikkert og selvstændigt indgå i arbejdet på et skadested. Deltageren har viden om gældende lovgivning og instrukser på området. Deltageren kan anvende teknologi og værktøjer i forbindelse med arbejdet på skadestedet. Deltageren opnår viden om skadestedslære, sikkerhed ved arbejde på skadested, ansvarsfordeling, udrykningskørsel, PPJ, SINE, ambulancelederfunktionen, andre aktører på skadestedet, REFILL, triagering, kommunikationsveje, kompetencefordeling, sundhedsstyrelsens retningslinjer for tværsektorielt samarbejde, taktisk medicin, tværregionalt og internationalt samarbejde, debriefing, hygiejne, ergonomi, , forflytning, optagemetoder, lejring, arbejdsmiljø, behandlingsmuligheder intrahospitalt, brug af point of care teknologier (f.eks. ultralyd, blodprøver mv.).
Præhos. skader relateret til kredsløbet
Skolefagkode: 49525
Varighed: 0,5 dage
Timer pr dag: 3,7

Deltagerpris: 63,00 kr.
Pris for ledige: 670,41 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 670,41 kr.

Målgruppe
Personel ansat i ambulance-, rednings- og beredskabstjenester i privat, kommunalt, regionalt og statsligt regi.

Formål:
Deltageren kan anvende sin viden og færdigheder om fysiologiske og patofysiologiske tilstande i forbindelse med håndtering og behandling af patienten med kredsløbssygdomme og skader.

Indhold:
Deltageren kan anvende sin viden og færdigheder om fysiologiske og patofysiologiske tilstande i forbindelse med håndtering og behandling af patienten med kredsløbssygdomme og skader. Deltageren kan anvende teknologi og værktøjer i forbindelse med den præhospitale behandling af patienten. Deltageren kan varetage sikker overlevering til samarbejdsparter ved patientoverdragelse. Deltageren opnår indsigt i patienttilgang, anatomi og fysiologi, kredsløbssygdomme, shock, EKG, symptombehandling, undersøgelsesmetodik, farmakologi. Deltageren kan på baggrund af indsigt i ergonomi, arbejdsmiljø, etik og hygiejne udføre forflytning, forvalte optagemetoder, gennemføre lejring og overlevere til intrahospitale behandlingsmetoder gennem brug af point of care teknologier (f.eks. ultralyd, blodprøver mv.).
Præhospital håndtering af gravide og fødende
Skolefagkode: 49515
Varighed: 0,5 dage
Timer pr dag: 3,7

Deltagerpris: 63,00 kr.
Pris for ledige: 670,41 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 670,41 kr.

Målgruppe
Personel ansat i ambulance-, rednings- og beredskabstjenester i privat, kommunalt, regionalt og statsligt regi.

Formål:
Deltageren kan anvende sin viden og færdigheder om fysiologiske og patofysiologiske tilstande i forbindelse med håndtering og behandling af gravide og fødende.

Indhold:
Deltageren kan anvende sin viden og færdigheder om fysiologiske og patofysiologiske tilstande i forbindelse med håndtering og behandling af gravide og fødende. Deltageren kan anvende teknologi og værktøjer i forbindelse med den præhospitale behandling af patienten. Deltageren kan varetage sikker overlevering til samarbejdsparter ved patientoverdragelse. Den viden og de færdigheder, som deltageren opnår, omfatter patienttilgang, anatomi og fysiologi, den normale og den komplicerede graviditet (transport af gravide med f.eks. vandafgang, navlesnorsfremfald, foreliggende moderkage, præeklampsi), flerfoldsgravide, den normale og den komplicerede fødsel, postpartum vurdering af mor og barn, observation og behandling af den nyfødte, symptombehandling, undersøgelsesmetodik, farmakologi, genoplivning og hjertestopsbehandling af den gravide. Deltageren kan på baggrund af indsigt i ergonomi, arbejdsmiljø, etik og hygiejne udføre forflytning, forvalte optagemetoder, gennemføre lejring og overlevere til intrahospitale behandlingsmetoder gennem brug af point of care teknologier (f.eks. ultralyd, blodprøver mv.).

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rybners, Billeskovvej 9, 5560 Aarup
Tilmeldingsfrist 1. december 2021
Startdato 8. december 2021
Slutdato 9. december 2021
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 252,00 kr.
Pris for ledige 2681,64 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 2681,64 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:15-15:39
Kontaktperson Mette Juhl
Telefonnr 79134479
Email mel@rybners.dk
Kviknummer 280560ARE211495172
Minimum antal deltagere 10
Maksimum antal deltagere 10
Status Kontakt skolen

For tilmelding kontakt kursussekretær på tlf. 79134511