Basic Technical Training

GWO Basic Technical Training.

Basic Technical Training (BTT)omfatter tre kursusmoduler med følgende varighed og emner:

Basic Technical Training efter GWO Standarden, 4 ½ dage.

Hydraulics

1,3 dage

Mechanical

2 dage

Electrical

1,2 dage

*) Varigheden rettes til efter standarden.

Hydraulics: (1,3 dage) Grundlæggende hydraulik herunder Pascal´s lov, PPE, kendskab til hydrauliske systemer, pumper, tryk, kraftoverførsel, sensorer, forbindelser, olie, filtre etc. Dette på et grundlæggende niveau, relateret til vindmøller og med fokus på personlig sikkerhed og sikkerhed generelt, herunder risikovurdering på hydrauliske installationer.

Mechanical: (2 dage) Grundlæggende mekanisk viden om vindmøllens hovedkomponeneter: Fundament, tårn, nacelle etc. Kendskab til gear, bolte, boltspænding, svejsninger, værktøjer (Måle og tilspænding) bremsesystemer, krøjesystemet, smøring, køling, eftersyn, relateret til vindmøller og med fokus på personlig sikkerhed og sikkerhed generelt.

Electrical: (1,2 dage). Grundlæggende El-lære, personlig sikkerhed og sikkerhed generelt, måleværktøjer, forebyggelse af uforudset opstart, elektriske komponenter: Motorer, relæer, dioder, transformatorer, sensorer etc., grundlæggende teori og diagramlære, Vindmøllens elektriske system – funktion og hovedkomponenter.

Adgangskrav.

Der er ingen adgangskrav til Basic Technical Training, MEN bemærk, hvis deltageren skal fortsætte på GWO Basic Safety Training (Som er et krav ved arbejde i vindmøller), så skal man være opmærksom på, at der er en øvre vægtgrænse for deltagere på Basic Safety Training, så deltagerens vægt incl. udstyr ikke må overstige 136 kg.

Kursusbevis og gyldighed.

Efter gennemført kursus udstedes et kursusbevis, hvor der ikke angivet en gyldighedsperiode. Det forventes at man efter endt kursus løbende arbejder med og vedligeholder kompetencerne. Det er den enkelte virksomhed, der vurderer, om der er behov for at genopfriske Basic Technical Training.

Underviseren vurderer løbende kursistens indsats og resultater og udsteder på baggrund af en tilfredsstillende indsats samt afsluttende testet kursusbevis.

Tilmelding.

Priser, indkvartering og tilmelding via www.rescuecenter.dk eller på tlf.: 7913 4485.

Bemærk.

Hvis en eller flere af deltagerne taler andet sprog end dansk, så gennemføres kurset på engelsk.

For medarbejdere beskæftiget med installation kan Mechanical være det eneste krav. Forløb med modulet Mechanical kan aftales med Konsulent John Møller Jensen ++45 3046 4880

 

Hold

Holdliste
5. februar 2018 Valgt 4 ledige pladser
26. februar 2018 8 ledige pladser
19. marts 2018 8 ledige pladser
30. april 2018 8 ledige pladser
28. maj 2018 8 ledige pladser
11. juni 2018 8 ledige pladser

Hold information

Valgte hold
Startdato 5. februar 2018
Slutdato 9. februar 2018
Maksimum antal deltagere 12
4 ledige pladser