Bjærgning og bugsering af storvogn

Du lærer at bruge bjærgningsudstyr, lave beregninger, anvende anhugningspunkter på havarister til træk og løft.

Du lærer momentberegninger og bremselængder samt brug af bjærgningspuder, Du arbejder med bugsering af lastbiler, busser og landbrugsmaskiner, både i dagslys og i mørke og om hvordan du kan undgå at lave skader.

Kurset er en blanding af teori og praktiske øvelser. I Bjærgningsteorien er faglig regning og matematik integreret.

Fag til kurset:
Bjærgning og bugsering af storvogn
Skolefagkode: 47614
Varighed: 10,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 1280,00 kr.
Pris for ledige: 9174,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 9174,00 kr.

Målgruppe
Personer der er - eller ønsker at være - i beskæftigelse inden for rednings- og beredskabstjenester.

Formål:
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, beregne den maksimale ankerværdi på emne og køretøj samt anvende tabeller, udføre arbejde med og vedligehold af hydraulisk drevne spil med en SWL over 5 tons og anvende det til rådighed værende bjærgningsudstyr, herunder bjærgningspuder.

Indhold:
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, beregne den maksimale ankerværdi på emne og køretøj samt anvende tabeller, udføre arbejde med og vedligehold af hydraulisk drevne spil med en SWL over 5 tons og anvende det til rådighed værende bjærgningsudstyr, herunder bjærgningspuder. Arbejdet omfatter anhugning af forskellige bjærgningsobjekter, løsning af trykluftbremser, bjærgning i mørke under hensyntagen til egen og andres sikkerhed, ophængning af havarist under hensyntagen til vægtfordelingen på bjærgningsvognen, og hvordan man opnår den maksimale bremseevne. Endelig kan deltageren udføre assistance til lastbiler, busser og landbrugsmaskiner under hensyntagen til deres opbygning, tage foranstaltninger så transmissionssystemet ikke beskadiges under bugsering samt gennemføre simpel nødbetjening af hydraulisk hjælpeudstyr. Deltageren kan udføre vedligeholdelse af køretøjer og udstyr.  

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rybners, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
Tilmeldingsfrist 11. april 2022
Startdato 25. april 2022
Slutdato 6. maj 2022
Varighed 10,0 dage
Deltagerpris 1280,00 kr.
Pris for ledige 9174,00 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 9174,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:15-15:40
Forudsætninger Førerbevis C - E
Beskrivelse Bjærgning og bugsering af storvogn
Kontaktperson Dorthe Nørgaard
Telefonnr 76133391
Email djn@rybners.dk
Kviknummer 280560ARE221476141
Minimum antal deltagere 16
Maksimum antal deltagere 18
15 ledige pladser

For tilmelding kontakt kursussekretær på tlf. 79134511