GWO Basic Safety Training - Refresh onshore

GWO sikkerhedskurserne Working at Heights and Manual Handling combined, First Aid og Fire Awareness

er tilstrækkeligt for at arbejde i vindmøller som står på land (onshore). Disse kurser kan fornyes/genopfriskes med refresher modulerne herunder.

 

First Aid refresher                                                                                              1 dag

Working at Heights and Manual Handling combined refresher                   1 dag

Fire Awareness refresher                                                                                  ½ dag

 

Workin at Heights & Manual Handling combined refresher (1 dag)

1 dag højderedning og manual handling i en kombination af praktik og teori. Der genopfriskes i brug af

personligt sikkerhedsudstyr, evakueringsøvelser og redningsudstyr samt i at inddrage ergonomiske

overvejelser og forhold i forbindelse med opgaverne og arbejdet i en vindmølle. Der trænes i op til 20

meters højde i såvel master, på stiger og tårn. Genopfriskningskurset består i høj grad af praktiske øvelser.

 

Adgangskrav

Der er en øvre vægtgrænse på Working at Heights, så deltagerens vægt inkl. udstyr ikke må overstige

136 kg. Udstyr vejer 10-12 kg, afhængig af fabrikat. For at deltage på kurset skal deltagerne have et gyldigt GWO WaH eller GWO WaH refr. Registrering i WINDA.

 

First Aid refresher (1 dage)

Genopfriskning af førstehjælp med fokus på uheld og førstehjælp i forbindelse med arbejdet i vindmølleindustrien. Kurset er i høj grad baseret på praktiske øvelser i et realistisk miljø, f.eks. indvendigt i tårne og nacelle.

 

 

Adgangskrav

For at deltage på kurset skal deltagerne have et gyldigt GWO First Aid eller GWO First Aid refr. Registrering i WINDA.

 

 

Fire Awareness refresher (½ dag)

Genopfriskning i brandslukning med slukning af brande i forskellige situationer med almindeligt forekommende slukningsmidler. Der trænes evakuering fra nacelle ved brand. Undervisningen er bygget op med høj grad af praktiske øvelser.

 

Adgangskrav

For at deltage på kurset skal deltagerne have et gyldigt GWO Fire Awareness eller GWO Fire Awareness refr. Registrering i WINDA.

 

 

Adgangskrav

For at deltage på kurset skal deltagerne have et gyldigt GWO Manual Handling eller GWO Manual Handling refr. Registrering i WINDA.

 

 

Gyldighed

Alle GWO sikkerhedsmoduler har en gyldighed på 2 år og skal genopfriskes inden modulerne udløber.

 

Succesfuld gennemførelse

Der er ikke nogen afsluttende test på nogen af modulerne, men underviseren vil løbende vurdere den enkelte deltager på indsats og resultater. Det er underviseren alene der beslutter om kurset er gennemført succesfuldt. Efter gennemførelse registreres hver enkel modul i WINDA under deltagerens personlige WIND-ID.

 

 

Tilmelding

Priser, indkvartering og tilmelding via ”tilmeld” på denne side eller på tlf.: 7913 4485.

 

Bemærk.

Hvis en eller flere af deltagerne taler andet sprog end dansk, så gennemføres kurset på engelsk. Vores tilbud er lavet som ”pakkeløsninger”, der afspejler efterspørgslen fra vindmølleindustrien. Men vi gennemfører naturligvis de enkelte moduler enkeltvis, hvis der er ønske herom.

Hold

Rescue Center Denmark, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
15. december 2021 Valgt 2 ledige pladser
12. januar 2022 3 ledige pladser
23. februar 2022 6 ledige pladser
16. marts 2022 6 ledige pladser

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rescue Center Denmark, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
Tilmeldingsfrist 15. december 2021
Startdato 15. december 2021
Slutdato 17. december 2021
Undervisningsform DAG
Beskrivelse GWO Basic Safety Training - Refresh onshore
Minimum antal deltagere 0
Maksimum antal deltagere 6
2 ledige pladser

For tilmelding kontakt kursussekretær på tlf. 79134511