Sikkerhedshåndtering af eldrevne /hybrid køretøjer

Fag til kurset:
Sikkerhedshåndtering af eldrevne/hybrid køretøjer
Skolefagkode: 42870
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 126,00 kr.
Pris for ledige: 859,30 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 859,30 kr.

Målgruppe
Uddannelsesmålet retter sig primært mod personer, der arbejder med service og reparation af køretøjer.

Formål:
Deltageren kan tilrettelægge og udføre sikkerhedsmæssigt korrekt arbejde på eldrevne/ hybride køretøjer samt udføre arbejdsopgaver på eller i nærheden af spændingsløse/ spændingsførende elektriske systemer og kan vurdere de sikkerhedsmæssige aspekter, anvende, og vedligeholde sikkerhedsværktøjer samt personlige værnemidler korrekt.

Indhold:
På baggrund af fabrikantens forskrifter kan deltageren tilrettelægge og udføre sikkerhedsmæssigt korrekt arbejde på eldrevne/ hybride køretøjer.Deltagerne kan selvstændigt udføre arbejdsopgaver på eller i nærheden af spændingsløse/spændingsførende elektriske systemer.Deltagerne kan vurdere de sikkerhedsmæssige aspekter samt anvende, kontrollere og vedligeholde sikkerhedsværktøjer samt personlige værnemidler korrekt (under gældende standarter EN60900).Deltagerne opnår et grundlæggende kendskab til relevant førstehjælp i relation til forekommende skader under arbejde på eldrevne/ hybride køretøjer.Deltageren opnår grundlæggende indsigt i principiel opbygning af eldrevne/ hybride køretøjer.

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rybners, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
Startdato 31. marts 2020
Slutdato 31. marts 2020
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 126,00 kr.
Pris for ledige 859,30 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 859,30 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:15-15:39
Beskrivelse Sikkerhedshåndtering af eldrevne /hybrid køretøjer
Kontaktperson Jette Henriksen
Telefonnr 7913 4584
Email jehe@rescuecenter.dk
Minimum antal deltagere 16
Maksimum antal deltagere 16
Status Optaget

For tilmelding kontakt kursussekretær på tlf. 79134511