GWO Basic Technical Training

Basic Technical Training (BTT) omfatter tre kursusmoduler med følgende varighed og emner:

 

Basic Technical Training efter GWO Standarden, 4 ½ dage.

Hydraulics 1,2 dage

Mechanical 2 dage

Electrical 1,3 dage

 

-Hydraulics: (1½ dag)

Grundlæggende hydraulik herunder Pascal´s lov, PPE, kendskab til hydrauliske systemer, pumper,

tryk, kraftoverførsel, sensorer, forbindelser, olie, filtre etc.

Dette på et grundlæggende niveau, relateret til vindmøller og med fokus på personlig

sikkerhed og sikkerhed generelt, herunder risikovurdering på hydrauliske installationer.

 

-Mechanical: (1½ dag)

Grundlæggende mekanisk viden om vindmøllens hovedkomponeneter:

Fundament, tårn, nacelle etc. Kendskab til gear, bolte, boltspænding, svejsninger, værktøjer (Måle og tilspænding),

bremsesystemer, krøjesystemet, smøring, køling, eftersyn, relateret til vindmøller og med fokus på

personlig sikkerhed og sikkerhed generelt.

 

-Electrical: (1½ dage)

Grundlæggende El-lære, personlig sikkerhed og sikkerhed generelt, måleværktøjer, forebyggelse

af uforudset opstart, elektriske komponenter:

Motorer, relæer, dioder, transformatorer, sensorer etc., grundlæggende teori og diagramlære, Vindmøllens

elektriske system – funktion og hovedkomponenter.

 

-Adgangskrav.

Der er ingen adgangskrav til Basic Technical Training, MEN bemærk, hvis deltageren skal fortsætte

på GWO Basic Safety Training (Som er et krav ved arbejde i vindmøller), så skal man være

opmærksom på, at der er en øvre vægtgrænse for deltagere på Basic Safety Training, så deltagerens

vægt incl. udstyr ikke må overstige 136 kg.

 

-Kursusbevis og gyldighed.

Efter gennemført kursus udstedes et kursusbevis, hvor der ikke angivet en gyldighedsperiode.

Det forventes at man efter endt kursus løbende arbejder med og vedligeholder kompetencerne.

Det er den enkelte virksomhed, der vurderer, om der er behov for at genopfriske Basic Technical Training.

 

Underviseren vurderer løbende kursistens indsats og resultater og udsteder på baggrund af en

tilfredsstillende indsats samt afsluttende test et kursusbevis.

 

-Tilmelding.

Priser, indkvartering og tilmelding via www.rescuecenter.dk eller på tlf.: 7913 4485.

 

-Bemærk.

Hvis en eller flere af deltagerne taler andet sprogend dansk, så gennemføres kurset på engelsk.

 

For yderligere oplysninger kontakt:

sekretær Julie Rønnow Brantner

mail: jrb@rescuecenter.dk

Tlf: 79134485

Hold

Holdliste
21. oktober 2019 Valgt 3 ledige pladser
11. november 2019 8 ledige pladser
9. december 2019 8 ledige pladser
17. februar 2020 7 ledige pladser

Hold information

Valgte hold
Startdato 21. oktober 2019
Slutdato 25. oktober 2019
Maksimum antal deltagere 8
3 ledige pladser