Udrykningskørsel

Der er særlige farer forbundet med at køre med udrykning. På kurset lærer du at køre sikkert til og fra et skadessted. Du skal køre stærkt, og du skal handle hurtigt. Vi træner praktisk kørsel med udrykning på køreteknisk anlæg, så teorien bliver forstået. Vi arbejder med bekendtgørelse om udrykningskørsel, færdselsloven, offensiv og defensiv kørsel, kørsel med og uden eskorte samt teoretisk viden om kørsel med patient i bårerum. Efter kurset har du fået en sikker adfærd i trafikken, så du er parat, når det for alvor gælder.

Fag til kurset:
Udrykningskørsel
Skolefagkode: 43965
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 378,00 kr.
Pris for ledige: 4232,10 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 4232,10 kr.

Målgruppe
Beskæftigede ved ambulance- og rednings-/beredskabstjenester, der udfører udrykningskørsel i køretøjer i flg. kategorier: Kat. B-erhverv eller D-erhvervsmæssig personbefordring (ambulance), eller kat. C eller kat. C/E (redning/beredskabstjeneste).

Formål:
Deltageren opnår, gennem teori og praktiske øvelser, at være i stand til at handle hensigtsmæssigt under udrykningskørsel i vanskelige og pludselige opståede situationer.

Indhold:
Uddannelsens mål er, gennem teori og praktiske øvelser, at sætte deltageren i stand til at udføre korrekt og hensigtsmæssig udrykningskørsel efter de bestemmelser, som er fastsat i færdselsloven og i bekendtgørelse om udrykningskørsel. Uddannelsen omfatter udrykningskørsel i vanskelige og pludseligt opståede situationer, herunder anvendelse af korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik.

Hold

Rybners, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
21. februar 2022 Valgt 13 ledige pladser
7. marts 2022 Kontakt skolen
15. marts 2022 Kontakt skolen
20. april 2022 18 ledige pladser
9. maj 2022 18 ledige pladser
27. juni 2022 18 ledige pladser
22. august 2022 18 ledige pladser
17. oktober 2022 18 ledige pladser
7. november 2022 18 ledige pladser
12. december 2022 18 ledige pladser

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rybners, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
Tilmeldingsfrist 7. februar 2022
Startdato 21. februar 2022
Slutdato 23. februar 2022
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 378,00 kr.
Pris for ledige 4232,10 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 4232,10 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:15-15:40
Forudsætninger Førerbevis B
Beskrivelse Udrykningskørsel
Kontaktperson Dorthe Nørgaard
Telefonnr 76133391
Email djn@rybners.dk
Kviknummer 280560ARE221439653
Minimum antal deltagere 16
Maksimum antal deltagere 18
13 ledige pladser

For tilmelding kontakt kursussekretær på tlf. 79134511