Udrykningskørsel - ajourføring

Fag til kurset:
Ajourføring udrykningskørsel
Skolefagkode: 49571
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 126,00 kr.
Pris for ledige: 1110,80 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1110,80 kr.

Målgruppe
Beskæftigede ved ambulance- og redningsberedskabstjenester der udfører udrykningskørsel i køretøjer i flg. kategorier: Kat. B-erhverv eller D-erhvervsmæssig personbefordring (ambulance) eller kat. C eller kat. C/E (redning/beredskabstjeneste).

Formål:
Deltageren har efter gennemført uddannelse fået ajourført sine kvalifikationer således, at vedkommende kan udføre korrekt og hensigtsmæssig udrykningskørsel.

Indhold:
Deltageren har efter gennemført uddannelse fået ajourført sine kvalifikationer således, at vedkommende kan udføre korrekt og hensigtsmæssig udrykningskørsel efter de bestemmelser, som er fastsat i færdselsloven og i bekendtgørelse om udrykningskørsel. Deltageren får opdateret viden gennem teori og praktiske øvelser i anvendelse af korrekt styre-, bremse- og afværgeteknik og særlige vilkår ved vanskelige trafikale situationer.Deltageren opnår aktivt handleberedskab i forhold til regler og praksis ved udrykningskørsel omfattende de nyeste rammer for vilkår, krav og forskrifter på området.

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rybners, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
Startdato 11. februar 2021
Slutdato 11. februar 2021
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 126,00 kr.
Pris for ledige 1110,80 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 1110,80 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:15 - 15:40
Kontaktperson Jette Henriksen
Telefonnr 79134584
Email jehe@rybners.dk
Minimum antal deltagere 16
Maksimum antal deltagere 18
Status Kontakt skolen

For tilmelding kontakt kursussekretær på tlf. 79134511