EU efteruddannelse

Fag til kurset:
Ajourføring for autohjælpschauffører
Skolefagkode: 48069
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 256,00 kr.
Pris for ledige: 2425,50 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2425,50 kr.

Målgruppe
Faglærte og ufaglærte autohjælpschauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for bugsering og bjærgning med grill- og ladvogn og skal have opdateret deres chaufføruddannelsesbevis. Det anbefales, at deltageren tidligere har gennemført grundlæggende uddannelse - eller har erhvervserfaring inden for jobområdet.

Formål:
Deltageren kan, på baggrund af den samlede lovpligtige efteruddannelse, indeholdende denne ajourføring med nyeste regler, retningslinjer og standarder, udføre arbejdet som autohjælpschauffør jf. bestemmelser om lovpligtig efteruddannelse for erhvervschauffører.

Indhold:
Mål:Deltageren kan i praksis anvende sin viden om nyeste regler og retningslinjer for området der vedrører:- Bugsering og bjærgning af køretøjer, herunder nye køretøjstyper som f.eks. el-, hybrid og brintkøretøjer på grill- og ladvogn- Anhugning, lastning og lastsikring af forskellige typer emner (fx campingvogne mv.)- Udrykningsbekendtgørelsen- Slæbningsbekendtgørelsen- Starthjælp, fejlfinding og gældende vilkår for udførelse af småreparationer i forhold til motortyper og elektriske systemer.- Udvælgelse og anvendelse af egnet og godkendt udstyr mv. Håndtering af betjeningskonsoller til manuel og fjernbetjent lastning. - Ergonomi - forebyggelse af skader i muskler og led- Arbejdsmiljølovens bestemmelser for anhugning og brug af personlige værne-/hjælpemidler-Færdselsregler af særlig betydning for området- Kundeservice, konflikthåndtering og situationsbestemt kommunikationUddannelsens indhold følger i øvrigt de retningslinjer der fremgår af Færdselsstyrelsens bekendtgørelse. Uddannelsen vil, sammen med de øvrige moduler i den lovpligtige efteruddannelse, føre til at deltageren kan erhverve chaufføruddannelsesbevis.
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
Skolefagkode: 48660
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 256,00 kr.
Pris for ledige: 2425,50 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2425,50 kr.

Målgruppe
Faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for vejgodstransportområdet.

Formål:
Godschauffører opnår uddannelsesbevis jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Indhold:
Deltageren har opdateret viden om de nyeste regler og retningslinjer, og kan i praksis anvende sin opdaterede viden i det daglige arbejde som godstransportchauffør inden for følgende emner: - Færdselsregler- Regler for arbejdstid- Køre- og hviletidsregler - Trafiksikkerhed, herunder forudse og tilpasse sig risici i trafikken- Defensiv og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi, - Uheldsforebyggelse, herunder forebyggelse af højresvingsulykker- Opdatering af førstehjælp ved hjertestop jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplanDeltageren har opnået den obligatoriske del af den lovpligtige efteruddannelse for godschauffører, jf. Færdselsstyrelsens gældende bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.
Vejen som arbejdsplads, autohjælp
Skolefagkode: 47796
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 128,00 kr.
Pris for ledige: 1124,40 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1124,40 kr.

Målgruppe
Uddannelsesmålet retter sig primært mod personer, der arbejder med service og reparation af personvogne, lastvogne og landbrugsmateriel.

Formål:
Vejen som arbejdsplads, autohjælp

Indhold:
Deltageren har kendskab til de grundlæggende bestemmelser vedrørende afmærkning i forbindelse med arbejde på havarerede køretøjer på motorvej og motortrafikvej, som f.eks. sikkerhed, lovgivning og vejregler. Deltageren kan vurdere ulykkesfaktorer, der kan forekomme ved mangelfuld afmærkning af reparationsarbejdet, og eliminere disse og dermed medvirke til at øge trafiksikkerheden. Deltageren kender procedurerne i forbindelse med arbejde på havarerede køretøjer på motorveje og motortrafikveje. Deltageren kan udføre korrekt afmærkning ved arbejde på havarerede motorkøretøjer på motorveje og motortrafikveje. Deltageren kan arbejde praktisk med anvendelse af afspærringsvogn.

Hold

Rybners, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
31. januar 2022 Valgt Optaget
5. september 2022 Optaget

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rybners, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
Tilmeldingsfrist 18. januar 2022
Startdato 31. januar 2022
Slutdato 4. februar 2022
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 640,00 kr.
Pris for ledige 5975,40 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 5975,40 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:15-15:40
Forudsætninger Førerbevis C
Beskrivelse EU efteruddannelse - Holdet er tildelt Falck Danmark
Kontaktperson Dorthe Nørgaard
Telefonnr 76133391
Email djn@rybners.dk
Kviknummer 280560ARE221407071
Minimum antal deltagere 16
Maksimum antal deltagere 17
Status Optaget

For tilmelding kontakt kursussekretær på tlf. 79134511