Udrykningskørsel

Der er særlige farer forbundet med at køre med udrykning. På kurset lærer du at køre sikkert til og fra et skadessted. Du skal køre stærkt, og du skal handle hurtigt. Vi træner praktisk kørsel med udrykning på køreteknisk anlæg, så teorien bliver forstået. Vi arbejder med bekendtgørelse om udrykningskørsel, færdselsloven, offensiv og defensiv kørsel, kørsel med og uden eskorte samt teoretisk viden om kørsel med patient i bårerum. Efter kurset har du fået en sikker adfærd i trafikken, så du er parat, når det for alvor gælder.

Fag til kurset:
Udrykningskørsel
Skolefagkode: 43965
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 354,00 kr.
Pris for ledige: 3220,50 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3220,50 kr.

Målgruppe
Beskæftigede ved ambulance- og rednings-/beredskabstjenester, der udfører udrykningskørsel i køretøjer i flg. kategorier: Kat. B-erhverv eller D-erhvervsmæssig personbefordring (ambulance), eller kat. C eller kat. C/E (redning/beredskabstjeneste).

Formål:
Deltageren opnår, gennem teori og praktiske øvelser, at være i stand til at handle hensigtsmæssigt under udrykningskørsel i vanskelige og pludselige opståede situationer.

Indhold:
Uddannelsens mål er, gennem teori og praktiske øvelser, at sætte deltageren i stand til at udføre korrekt og hensigtsmæssig udrykningskørsel efter de bestemmelser, som er fastsat i færdselsloven og i bekendtgørelse om udrykningskørsel. Uddannelsen omfatter udrykningskørsel i vanskelige og pludseligt opståede situationer, herunder anvendelse af korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik.

Hold

Rescue Center Denmark, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
6. november 2018 Optaget
20. november 2018 Optaget
27. november 2018 Optaget
22. januar 2019 Valgt 18 ledige pladser
19. februar 2019 18 ledige pladser
2. april 2019 18 ledige pladser
23. april 2019 18 ledige pladser
14. maj 2019 18 ledige pladser
11. juni 2019 18 ledige pladser
6. august 2019 18 ledige pladser
27. august 2019 18 ledige pladser
24. september 2019 18 ledige pladser
5. november 2019 18 ledige pladser
26. november 2019 18 ledige pladser
10. december 2019 18 ledige pladser

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rescue Center Denmark, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
Tilmeldingsfrist 8. januar 2019
Startdato 22. januar 2019
Slutdato 24. januar 2019
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 354,00 kr.
Pris for ledige 3220,50 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 3220,50 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:15-15:39
Forudsætninger Førerbevis B
Beskrivelse Udrykningskørsel
Kontaktperson Jette Henriksen
Telefonnr 7913 4584
Email jehe@rescuecenter.dk
Kviknummer 280560ARE191439651
Minimum antal deltagere 16
Maksimum antal deltagere 18
18 ledige pladser