Udrykningskørsel

Der er særlige farer forbundet med at køre med udrykning. På kurset lærer du at køre sikkert til og fra et skadessted. Du skal køre stærkt, og du skal handle hurtigt. Vi træner praktisk kørsel med udrykning på køreteknisk anlæg, så teorien bliver forstået. Vi arbejder med bekendtgørelse om udrykningskørsel, færdselsloven, offensiv og defensiv kørsel, kørsel med og uden eskorte samt teoretisk viden om kørsel med patient i bårerum. Efter kurset har du fået en sikker adfærd i trafikken, så du er parat, når det for alvor gælder.

Fag til kurset:
Udrykningskørsel
Skolefagkode: 43965
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 354,00 kr.
Pris for ledige: 4420,50 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 4420,50 kr.

Målgruppe
Beskæftigede ved ambulance- og rednings-/beredskabstjenester, der udfører udrykningskørsel i køretøjer i flg. kategorier: Kat. B-erhverv eller D-erhvervsmæssig personbefordring (ambulance), eller kat. C eller kat. C/E (redning/beredskabstjeneste).

Formål:
Deltageren opnår, gennem teori og praktiske øvelser, at være i stand til at handle hensigtsmæssigt under udrykningskørsel i vanskelige og pludselige opståede situationer.

Indhold:
Uddannelsens mål er, gennem teori og praktiske øvelser, at sætte deltageren i stand til at udføre korrekt og hensigtsmæssig udrykningskørsel efter de bestemmelser, som er fastsat i færdselsloven og i bekendtgørelse om udrykningskørsel. Uddannelsen omfatter udrykningskørsel i vanskelige og pludseligt opståede situationer, herunder anvendelse af korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik.

Hold

Rescue Center Denmark, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
7. august 2018 Valgt Optaget
28. august 2018 Optaget
9. oktober 2018 Optaget
6. november 2018 Optaget
20. november 2018 Optaget
27. november 2018 Optaget

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rescue Center Denmark, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
Startdato 7. august 2018
Slutdato 9. august 2018
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 354,00 kr.
Pris for ledige 4420,50 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 4420,50 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:15-15:39
Forudsætninger Førerbevis B
Beskrivelse Udrykningskørsel
Kontaktperson Jette Henriksen
Telefonnr 7913 4584
Email jehe@rescuecenter.dk
Kviknummer 280560ARE21843965M
Minimum antal deltagere 16
Maksimum antal deltagere 18
Status Optaget