Effektiv kørsel med udrykningskøretøjer

Fag til kurset:
Effektiv kørsel med udrykningskøretøjer
Skolefagkode: 47793
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 324,00 kr.
Pris for ledige: 3063,80 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3063,80 kr.

Målgruppe
Redningspersonel ansat i - eller ønsker beskæftigelse inden for - rednings- og beredskabstjenester i privat, kommunalt og statsligt regi.

Formål:
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, udføre energiøkonomisk kørsel, mere sikker udrykningskørsel, udvise en skadesbegrænsende kørsel samt anvende mental køreteknik.

Indhold:
Deltageren kan foretage skadesbegrænsende og energiøkonomisk udrykningskørsel, herunder anvende mental og korrekt køreteknik i henhold til gældende love og bestemmelser. Deltageren har erhvervet viden om relevante love og bestemmelser samt erfaringer vedrørende udrykningskørsel, og deltageren kan skelne mellem offensiv og defensiv kørsel. Deltageren kan i forbindelse med udrykningskørsel anvende den erhvervede viden til at bidrage til øget trafiksikkerhed og til stressreduktion. Delltageren kan anvende den erhvervede viden om skadesforløb, virksomhedsøkonomiske og forsikringsmæssige forhold, køretøjets opbygning og daglige vedligeholdelse, stressfaktorer samt miljømæssige og økonomiske konsekvenser af øget brændstofforbrug. Deltageren har gennemført praktiske øvelser i køreteknik, energiøkonomisk og stressreducerende kørsel under hensyntagen til køretøjets opbygning og funktioner.

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rescue Center Denmark, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 324,00 kr.
Pris for ledige 3063,80 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 3063,80 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:15-15:39
Beskrivelse Effektiv kørsel med udrykningskøretøjer
Kontaktperson Dunja Jensen
Telefonnr 79 13 44 82
Email dje@rescuecenter.dk
Minimum antal deltagere 16
Maksimum antal deltagere 18
Status Kontakt skolen