Køreteknik for to/tre-hjulede køretøjer

Fag til kurset:
Køreteknik for to/tre-hjulede køretøjer
Skolefagkode: 40162
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 244,00 kr.
Pris for ledige: 1607,80 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1607,80 kr.

Målgruppe
Deltageren skal have gyldigt kørekort til den kategori motorkøretøj, som indgår i uddannelsen.

Formål:
Deltageren kan føre 2-/3-hjulede motorkøretøjer sikkerhedsmæssigt korrekt og kan reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer under hensyn til egen og andres sikkerhed, herunder anvende korrekt balance-, sving-, styre-, bremse-, undvige-, afværgeteknik.

Indhold:
Deltageren kan som fører af 2-/3-hjulet motorkøretøj, efter gennemført uddannelse på et køreteknisk anlæg godkendt af færdselsstyrelsen, gennem teori om betydningen af korrekt sikkerhedsudstyr, køretøjets anatomi, mental kørsel, kørselsdynamik, mekaniske/fysiske muligheder og begrænsninger samt kørestilling, vej-, vejr- og trafikforhold, reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer under hensyn til egen og andres sikkerhed, herunder anvende korrekt balance-, sving-, styre-, bremse-, undvige-, afværgeteknik, samt yderligere risikofaktorer og hvorledes ulykker kan undgås.

Hold information

Valgte hold
Kursussted EUC Vest, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 244,00 kr.
Pris for ledige 1607,80 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 1607,80 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:10-15:34
Beskrivelse Køreteknik for to/tre-hjulede køretøjer
Kontaktperson Charlotte Kjær Adibi
Telefonnr 79134413
Email ckad@rybners.dk
Minimum antal deltagere 16
Maksimum antal deltagere 18
Status Kontakt skolen