Evakuering og redning i højlagre

Du lærer at redde dig selv og andre ned fra højderne i tilfælde af et uheld. Du lærer om evakuering, evakueringsplaner og korrekt brug af faldsikringsudstyr. Baggrunden for kurset er AT-vejledning D.5.5, Juli 2007 om brug af faldsikringsudstyr.

Kurset er en blanding af teori og praktisk brug af faldsikringsudstyr og valgt evakueringsudstyr.

Hold information