Anvendelse af faldsikringsudstyr

Fag til kurset:
Anvendelse af faldsikringsudstyr
Skolefagkode: 44465
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 126,00 kr.
Pris for ledige: 907,60 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 907,60 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller ønsker beskæftigelse inden for stilladsområdet.

Formål:
Du kan efter kurset gøre brug af faldsikringsudstyr ved løsning af opgaver i højden.

Indhold:
Deltageren kan:- Bruge faldsikringsudstyr ved løsning af opgaver i højden.- Varetage egen og andres sikkerhed ved brug af faldsikringsudstyr ud fra kendskab til standarder og forskrifter, faldteori, belastningslære og risikovurdering.- Foretage kontrol og vedligehold af udstyret.- Tilpasse og justere det personlige faldsikringsudstyr. - Gøre brug af passive sikringsmetoder ved entrering, flytning og returnering.

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rybners, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
Startdato 5. oktober 2021
Slutdato 5. oktober 2021
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 126,00 kr.
Pris for ledige 907,60 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 907,60 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Kontaktperson Maja Holden Jørgensen
Telefonnr 76133373
Email mhjo@rybners.dk
Minimum antal deltagere 15
Maksimum antal deltagere 15
Status Kontakt skolen

For tilmelding kontakt kursussekretær på tlf. 79134511