Praktikvejledning af EUD-elever/lærlinge

Fag til kurset:
Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge
Skolefagkode: 45917
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 188,00 kr.
Pris for ledige: 806,55 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 806,55 kr.

Målgruppe
Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.

Formål:
Deltagerne kan på baggrund af kendskab til mål for praktik og teori, medvirke ved tilrettelæggelse og gennemførelse af praktisk oplæring af elever/lærlinge i virksomheden.

Indhold:
Deltagerne kan på baggrund af kendskab til mål for praktik og teori, i elevens erhvervsuddannelse medvirke ved tilrettelæggelse og gennemførelse af elevens praktikperiode i virksomheden.Endvidere kan deltageren anvende relevante planlægnings- og registreringsværktøjer til at understøtte dialogen mellem elev, virksomhed og skole.Deltagerne kan ud fra kendskab til hvordan man som rollemodel påvirker elevens motivation og opfattelse af kvalitet, være med til at sikre elevens udbytte af praktikuddannelsen/ elevens læring i praktikuddannelsen el.lign.

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rybners, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
Startdato 5. maj 2020
Slutdato 5. maj 2020
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 188,00 kr.
Pris for ledige 806,55 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 806,55 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:15-15:39
Beskrivelse Praktikvejledning af EUD-elever/lærlinge
Kontaktperson Jette Henriksen
Telefonnr 7913 4584
Email jehe@rescuecenter.dk
Minimum antal deltagere 18
Maksimum antal deltagere 20
Status Optaget

For tilmelding kontakt kursussekretær på tlf. 79134511