Dyreredning - større dyr

Du lærer at kunne udføre transport og redning af større dyr. Du lærer lovgivningen at kende og kan, hvis det skulle være nødvendigt, foretage nødaflivning med boltpistol.

Du lærer også om dyrs adfærd og forskellige skader på dyr samt brug af åndedrætsværn og beskyttelsesdragter f.eks. ved redning fra gylleanlæg. Kurset er en blanding af teori og praktiske øvelser.

Fag til kurset:
Dyreredning - større dyr
Skolefagkode: 43948
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 540,00 kr.
Pris for ledige: 4132,75 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 4132,75 kr.

Målgruppe
Redningspersonel ansat i rednings- og beredskabstjenester i privat, kommunalt og statsligt regi.

Formål:
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, på grundlag af gældende lovgivning, udføre redning af større dyr og håndtere dyr i forskellige transportsituationer, samt udføre nødaflivning af dyr.

Indhold:
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, på grundlag af gældende lovgivning, gennem teori om dyrs anatomi, fysiologi, adfærd udføre redning af større dyr. Arbejdet omfatter læsning, transport og behandling af dyr under hensyntagen til forekommende skader samt dyrets fysiske og psykiske tilstand, udføre flytning af større dyr i forskellige staldtyper, udfri større dyr fra gylleanlæg/brønde mv., benytte dyresele på heste og køer til redning fra grøft eller kanal, beregne stropbelastninger og ankerværdi ved brug af vinkeltræk. Arbejdet omfatter nødaflivning af større dyr ved brug af boltpistol, anvendelse af relevant dyreredningsudstyr samt korrekt anvendelse af åndedrætsværn og beskyttelsesudstyr.

Certificering:
Ingen.

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rescue Center Denmark, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 540,00 kr.
Pris for ledige 4132,75 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 4132,75 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:15-15:39
Beskrivelse Dyreredning - større dyr
Kontaktperson Jette Henriksen
Telefonnr 7913 4584
Email jehe@rescuecenter.dk
Minimum antal deltagere 12
Maksimum antal deltagere 18
Status Kontakt skolen