Udvikling af sikkerhedskultur i industrien

Fag til kurset:
Udvikling af sikkerhedskultur i industrien
Skolefagkode: 47076
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 190,00 kr.
Pris for ledige: 790,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 790,00 kr.

Målgruppe
Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.

Formål:
Deltageren kan medvirke til at ændre og udvikle en produktionsvirksomheds sikkerhedskultur og afdække barriererne for en mere sikker adfærd i en virksomhed.

Indhold:
Deltageren kan medvirke til at ændre og udvikle en produktionsvirksomheds sikkerhedskultur. Deltageren kan medvirke ved beskrivelse og analyse af en sikkerhedskultur samt afdække barriererne for en mere sikker adfærd i en virksomhed med henblik på en stadig forbedring af arbejdsmiljøresultaterne. Deltageren kan på baggrund af erfaringer fra praktiske arbejdssammenhænge inddrage kolleger i læreprocesser, der sikrer en god sikkerhedskultur. Deltagerne kan i samarbejde med den arbejdsmiljøansvarlige udforme en handleplan med forslag til god personlig og kollegial risikoadfærd på egen arbejdsplads.

Hold

Rescue Center Denmark, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
19. august 2019 Valgt Optaget
9. september 2019 Optaget

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rescue Center Denmark, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
Startdato 19. august 2019
Slutdato 19. august 2019
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 190,00 kr.
Pris for ledige 790,00 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 790,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:15-15:39
Beskrivelse Udvikling af sikkerhedskultur i industrien
Kontaktperson Jette Henriksen
Telefonnr 7913 4584
Email jehe@rescuecenter.dk
Kviknummer 280560ARE192470761
Minimum antal deltagere 12
Maksimum antal deltagere 16
Status Optaget