Udvikling af sikkerhedskultur i industrien

Fag til kurset:
Udvikling af sikkerhedskultur i industrien
Skolefagkode: 49379
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 188,00 kr.
Pris for ledige: 806,55 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 806,55 kr.

Målgruppe
Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen

Formål:
Du lærer inden for eget jobområde sammen med virksomhedens øvrige arbejdsmiljøaktører og kollegaer at medvirke til at ændre og udvikle virksomhedens sikkerhedskultur. Herunder bidrage til: Systematisk sikkerhedsarbejde, vedligeholde operationelle sikkerhedsprocedure og handlingsplaner, risikovurdering, analyse af sikkerhedskultur, afdække barrierer for en mere sikker adfærd.

Indhold:
Deltageren kan inden for eget jobområde, sammen med virksomhedens øvrige arbejdsmiljøaktører og kollegaer, medvirke til at ændre og udvikle virksomhedens sikkerhedskultur. Herunder bidrage til: Systematisk sikkerhedsarbejde Vedligeholdelse af operationelle sikkerhedsprocedurer og handlingsplaner Risikovurdering Analyse af sikkerhedskultur Afdække barrierer for en mere sikker adfærd Deltageren har en forståelse af, at sikkerhedskultur og riskoadfærd er afhængig af et godt samarbejde mellem virksomheden, kollegaer og den enkelte ansatte.

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rescue Center Denmark, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 188,00 kr.
Pris for ledige 806,55 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 806,55 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:15-15:39
Beskrivelse Udvikling af sikkerhedskultur i industrien
Kontaktperson Jette Henriksen
Telefonnr 7913 4584
Email jehe@rescuecenter.dk
Minimum antal deltagere 12
Maksimum antal deltagere 16
Status Kontakt skolen