Anvendelse af faldsikringsudstyr

Fag til kurset:
Anvendelse af faldsikringsudstyr
Skolefagkode: 44465
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 126,00 kr.
Pris for ledige: 901,35 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 901,35 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller ønsker beskæftigelse inden for stilladsområdet.

Formål:
Deltageren kan gøre brug af faldsikringsudstyr ved løsning af opgaver i højden.

Indhold:
Deltageren kan gøre brug af faldsikringsudstyr ved løsning af opgaver i højden.Deltageren kan via kendskab til standarder og forskrifter, faldteori, belastningslære og risikovurdering varetage egen og andres sikkerhed ved brug af faldsikringsudstyr.Deltageren kan foretage kontrol og vedligehold af udstyret, tilpasse og justere det personlige faldsikringsudstyr, samt gøre brug af passive sikringsmetoder ved entrering, flytning og returnering.

Hold information

Valgte hold
Kursussted Rescue Center Denmark, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 126,00 kr.
Pris for ledige 901,35 kr.
Pris udenfor AMU-målgruppe 901,35 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:15-15:39
Beskrivelse Anvendelse af faldsikringsudstyr
Kontaktperson Jette Henriksen
Telefonnr 79134584
Email jehe@rescuecenter.dk
Minimum antal deltagere 12
Maksimum antal deltagere 12
Status Kontakt skolen