Nyheder

Censorer til svendeprøve i ny ambulancebehandleruddannelse

Webnyhed 1 ambulancebehandler.jpg
Foto: Eleverne på den nye ambulancebehandleruddannelse afprøver deres viden inden den rigtige svendeprøve.

I år er ca. 230 elever startet på den nye erhvervsuddannelse til ambulancebehandler. 100 af disse elever er allerede uddannede reddere og derfor uddannes de på merit. Til november skal det første hold meritelever op til svendeprøven.

Onsdag d. 11. september var uddannelsens censorer samlet på Rybners Rescue Center i Esbjerg for at overvære en prøveeksamen. De 16 nyudnævnte censorer fik her et indblik i uddannelsen og diverse bekendtgørelser om prøver, karakterskalaer og eksamener.

- Som censor giver det noget ro i maven at være med i dag. Vi snakker med underviserne og får gennemgået vejledninger og bekendtgørelser, så vi er helt med på, hvad det er vi skal høre eleverne i til svendeprøven. Det er meget givtigt, siger Lasse Olsson, censor fra Ambulance Syd.

Censorerne kommer fra erhvervslivet, hvilket gælder ved alle faglige prøver ved erhvervsuddannelserne. Censorerne repræsenterer både arbejdsgivere og arbejdstagere fra Ambulance Syd, Falck og Responce.

Større krav til ansvar og refleksion

Elever på den nye ambulancebehandleruddannelse lærer at rykke ud ved ulykker eller sygdom og hjælpe mennesker, der har brug for redning eller akut behandling. I forhold til redderuddannelsen får de nye ambulancebehandlere en selvstændig kompetence i at behandle patienter.

Netop det større ansvar er noget Jesper Arbo Frederiksen, ambulanceassistent ved Falck i Region Midt, ser frem til, når han forhåbentlig består sin svendeprøve til november:

- Uddannelsen giver mig mere ansvar i behandling af patienten i ambulancen. Den opkvalificerer min faglighed og uddannelse, fortæller Jesper, som med sine egen ord fik afmystificeret svendeprøven ved at deltage i dagens prøveeksamen.

Det første merithold, som skal til svendeprøve i november i år, består af ambulanceassistenter fra Falck, Responce og Ambulance Syd.  

Webnyhed 2 ambulancebehandler.jpg
Foto: Censorerne finder fælles fodslag om bedømmelse og karakterer til eleverne.

Censorsamling giver fælles fodslag

Svendeprøverne til ambulancebehandler afholdes på Rybners Rescue Center i Esbjerg og Erhvervsskolen Nordsjælland i Hillerød. Censorsamlingen hos Rybners i Esbjerg gav ifølge Christian Agerskov, operativ leder hos Falck og uddannet paramediciner, en god fælles forståelse mellem de nye censorer inden deres første svendeprøve.

- Det er en ny uddannelse, hvor vi skal forholde os til karakterskala og helt andre kompetencer end vi har været vant til tidligere. Det er rigtig godt, at vi som censorer er samlet, så vi skaber fælles fodslag om, hvordan vi vurderer eleverne ens, siger Christian Agerskov, som glæder sig over niveauet på den nye ambulancebehandleruddannelse:

- Jeg er saftsuseme stolt og glad over at se alle de dygtige unge mennesker, vi får igennem uddannelsen.

På uddannelsen lærer eleverne at vurdere en patients tilstand, yde førstehjælp, overvåge og give avanceret behandling på ulykkesstedet eller i ambulancen på vej til hospitalet.