Ambulancebehandler

Ambulancebehandler

Redder uddannelses forløb

Du rykker ud, når der sker ulykker og ved sygdom i hjemmet. Du samarbejder med det præhospitale beredskab; brandvæsen og politi, samt personalet i hjemmeplejen og i hospitalssektoren.
Du bliver god til at tænke hurtigt og holde hovedet koldt, når der sker ulykker, sygdom eller uforudsete hændelser. 

Som ambulancebehandler arbejder du hos en af landets udbydere af ambulancekørsel.

Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. På skolen får du undervisning i fag som køreteknik og udrykningskørsel, beredskabsfag, materielkendskab, farmakologi, sundheds- og sygdomslære og traumatologi. Du skal også have fag som psykologi og samfundslære. Du får desuden kørekort kategori C og taxikvalifikationsbevis.

 

Direkte fra 9./10. klasse
For dig, der for højst et år siden har forladt 9. eller 10. klasse.
Under 25 år
For dig, der har forladt 9. eller 10. klasse for mere end et år siden.
   
Grundforløb 1

Varighed 1/2 år

Mekanik, transport og logistik

 
Grundforløb 2

Varighed 1/2 år

Ambulancebehandler

   
Hovedforløb
Ambulancebehandler
Praktik Skole Praktik Skole Praktik Skole

Fakta:

Varighed: 3 år og 7 måneder + grundforløb

Antal skoleuger: Hovedforløb; 49 uger fordelt på 8 skoleperioder. Grundforløb 2: 20 uger

Adgangskrav: 9./10. klasse eller tilsvarende + karakteren 02 i dansk og matematik

Økonomi: SU og elevløn

 

Der er ikke uddannelsesgaranti på denne uddannelse.

Efter 3 år er der mulighed for at uddanne sig til paramediciner. Du har også mulighed for at blive professionsbachelor i beredskab - forebyggelse, katastrofe- og risikomanagement