Ambulancebehandler

Ambulancebehandler

Uddannelsen til Ambulancebehandler

Som ambulancebehandler arbejder du hos en af landets udbydere af ambulancekørsel.

Formålet med uddannelsen er, at du opnår kompetencer indenfor følgende områder:

  1. Ambulancetjeneste som ambulancebehandler. Som ambulancebehandler rykker du ud når der sker ulykker og når der opstår sygdom, som borgeren ikke selv kan håndtere. Du skal kunne samarbejde med mange forskellige typer mennesker, og kommer til at møde mennesker i alle livssituationer. Det er derfor en fordel at du er stærk – både fysisk og psykisk.
  2. Professionel helheds- og patientorienteret indsats i det sammenhængende sundhedsvæsen. Som ambulancebehandler er du en del af det præhospitale beredskab, hvor du samarbejder med politi, brandvæsen og hjemmesygeplejen – og du er også en del af det sammenhængende sundhedsvæsen, der møder patienten fra opkaldet til 1-1-2 over indlæggelse på hospitalet til udskrivning til eget hjem.
  3. Liggende og siddende patientbefordring. Som ambulancebehandler har du kompetence til at arbejde med ikke-behandlingskrævende patientbefordring hos en af de operatører, der udbyder denne tjeneste.

Uddannelsen starter med et grundforløb, der klæder dig på med de kompetencer der kræves for at blive optaget til skoleundervisning i hovedforløbet. Det betyder, at du efter gennemførelse af grundforløbet blandt andet skal have viden om typiske arbejdsfunktioner inden for ambulance- og redningsområdet, anvendelse af relevante køretøjer, udstyr og arbejdsredskaber, ruteplanlægning og basal anatomi og fysiologi.

I løbet af grundforløbet kommer du også på Social- og sundhedsskolen i Esbjerg til en uges undervisning om sundhedsteknologi og plejerelaterede aktiviteter. Grundforløbet indeholder derudover tre grundfag: Dansk E, Naturfag F og Psykologi F.

Du får certifikater i førstehjælp, elementær brandbekæmpelse og vejen som arbejdsplads.

Grundforløbet kan, udover at kvalificere dig til optagelse på hovedforløbet, hjælpe dig med at blive afklaret på, om du ønsker at arbejde indenfor det præhospitale beredskab.


DIREKTE FRA 9./10. KLASSE

For dig, der for højst et år siden har forladt 9. eller 10. klasse.


UNDER 25 ÅR

For dig, der har forladt 9. eller 10. klasse for mere end et år siden.


OVER 25 ÅR


GRUNDFORLØB 1

Varighed 1/2 år

Mekanik, transport og logistik

 

 


GRUNDFORLØB 2

Varighed 1/2 år

Ambulancebehandler


HOVEDFORLØB

Ambulancebehandler

Praktik

Skole

Praktik

Skole

Praktik

Skole

Praktik

Skole

Praktik

Skole

Praktik

Skole

Praktik

Skole

Praktik

Skole

Praktik

 

 

 

 Du kan orientere dig om firmaernes specifikke ansættelseskrav på deres hjemmesider. Du kan gennemføre grundforløbet uden at have en uddannelsesaftale med en ambulanceudbyder, som f.eks. Ambulance Syd, Falck eller Responce, men det er en forudsætning for at komme på hovedforløbet, at du selv skaffer dig en uddannelsesaftale.

Uddannelsens hovedforløb veksler mellem praktik og skoleophold. Skoleopholdene foregår både på Erhvervsskolen og på vores samarbejdsskole UC Syddanmark, som har hovedparten af de sundhedsfaglige emner.

På skolen får du undervisning i fag som anatomi, fysiologi, sundheds- og sygdomslære, farmakologi, traumatologi. Indenfor det beredskabsfaglige ligger køreteknik og udrykningskørsel, skadestedslære og materielkendskab.

Du skal også have fag som psykologi, kommunikation, teori- og metode,og samfundslære. Dertil kommer at du får kørekort kategori C og taxikvalifikationsbevis.

 

I praktikperioderne skal du være hos den ambulanceudbyder, du er ansat hos, og arbejde med specifikke mål for praktikperioden. Du skal desuden i 4 praktikperioder på forskellige hospitalsafdelinger. Dette arrangerer din arbejdsgiver for dig.

 

Fakta:

Varighed: 3 år og 7 måneder + grundforløb

Antal skoleuger: Grundforløb 2: 20 uger for elever uden uddannelsesaftale. Hovedforløb; 49 uger fordelt på 8 skoleperioder.

Adgangskrav: 9./10. klasse eller tilsvarende + karakteren 02 i dansk og matematik. Vi anbefaler ikke at du søger direkte fra 9. /10. klasse på grund af de særlige ansættelseskrav hos ambulanceudbyderne.

Økonomi: SU i grundforløbet og elevløn i hovedforløbet.

Opstart: Vi starter grundforløb til ambulancebehandleruddannelsen flere gange om året. For elever uden elevplads starter grundforløb hvert år i januar og august.

Skolehjem: Du har ret til at bo på skolehjem, hvis du har mere end 5 kvarters transporttid mellem hjem og skole, med offentlige transportmidler.

Elevplads: Du skal selv finde en elevplads som ambulancebehandlerelev. Ambulanceoperatørerne slår elevpladser op på deres hjemmeside i løbet af året, så hold godt øje, hvis du ønsker at søge.

Før du søger optagelse på ambulancebehandleruddannelsen er det en god idé at du orienterer dig om de specifikke ansættelseskrav, der er hos ambulanceudbyderne. Det kan f.eks. være at du skal være i god fysisk form, have en ren straffeattest og have haft kørekort i mindst et år.

Der er ikke uddannelsesgaranti på denne uddannelse.

Efter 3 år er der mulighed for at uddanne sig til paramediciner. Du har også mulighed for at videreuddanne dig til professionsbachelor i beredskab - forebyggelse, katastrofe- og risikomanagement.

Hvis du vil vide mere kan du finde informationer i uddannelsesbekendtgørelsen:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200963

Eller på denne side:

www.ambulancebehandler.nu

 

Vi anbefaler at du altid tager kontakt til en studievejleder før du søger optagelse på Ambulancebehandleruddannelsen.