Redderuddannelsen

Redderuddannelsen

Redder uddannelses forløb
Rescue Center Denmark uddanner reddere. Der er to retninger på redder uddannelsen - Ambulancekørsel og autohjælp.

Du rykker ud, når der sker ulykker, du slukker brande, du hjælper ved oversvømmelser, transporterer biler til værksted og hjælper folk ved motorstop og andre former for redningsarbejde.

Du bliver god til at tænke hurtigt og holde hovedet koldt, når der sker ulykker.

Som redder arbejder du i et redningskorps eller i et kommunalt brandvæsen.

Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. På skolen får du undervisning i fag som køreteknik og udrykningskørsel, brand, bjærgning og autohjælp m.fl. Men du skal også have fag som kemi, samfundsfag, it og sundhed.

Direkte fra 9./10. klasse
For dig, der for højst et år siden har forladt 9. eller 10. klasse.
Under 25 år
For dig, der har forladt 9. eller 10. klasse for mere end et år siden.
   
Grundforløb 1

Varighed 1/2 år

Mekanik, transport og logistik

 
Grundforløb 2

Varighed 1/2 år

Redder

   
Hovedforløb
Ambulanceassistent og autohjælp
Praktik Skole Praktik Skole Praktik Skole

Fakta:

Varighed: 1 år 9 måneder og 2 år 7 måneder
Adgangskrav: 9./10. klasse eller tilsvarende + karakteren 02 i dansk og matematik
Økonomi: SU og elevløn

Der er ikke uddannelsesgaranti på denne uddannelse.

Efter 18 måneder i jobbet som redder kan du uddanne dig til ambulancebehandler, og efter yderligere 3 år er der mulighed for at uddanne sig til paramediciner. Du har også mulighed for at blive professionsbachelor i beredskab - forebyggelse, katastrofe- og risikomanagement